தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, December 19, 2007

சென்னையில் ஹவுஸ்கீப்பிங் சூபர்வைசர் உடனே தேவை!

கல்வித்தகுதி : ஏதாவது ஒரு துறையில் பட்டம்

பொறுப்புகள் :

1. Should able to manage the house keeping staff
2. Good communication skill
3. Responsible for the total cleaniness
4. Maintaining Log books, checklists
5. Maintaining arrangement for pantry services
6. Inspect personaly and supervise of all areas in frequest and unvarying schedule
7. Plan, control and supervise horticultural requirements and commitments
8. Co-ordinating the preventive maintenance schedules of roos with the Engineering Department
9. Immdiate attention to complaints.

உங்களைப் பற்றிய விபரங்களையும், விண்ணப்பத்தையும் அனுப்பவேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி : gkavith@gmail.com

Reference ஆக வேலைவாய்ப்பு கல்வி வலையிதழை குறிப்பிடவும்.

Monday, December 17, 2007

எக்ஸி்க்யூடிவ் செக்ரட்டரி உடனே தேவை!

சென்னையில் பணிபுரிய எக்ஸிக்யூட்டிவ் செக்ரட்டரி உடனே தேவை!

தகுதியுள்ளவர்கள் உடனடியாக தங்களைப் பற்றிய விபரங்களையும், விண்ணப்பத்தினையும் gkavith@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

Wednesday, December 12, 2007

Front Office Executive உடனடியாக தேவை!

சென்னையில் இருக்கும் நிறுவனம் ஒன்றிற்கு Front Office Executiveகள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

No.of Positions : 2

Exp : 1-2 yrs, Freshers also can apply

Call : Kanya @ 9790914144
Email : hr@tero-technology.com

நேர்முகத் தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்!!!