தேடுதல் வேட்டை

Monday, January 28, 2008

INFOSYS - இளம்பொறியாளர்கள்...

The Infosys India Graduate Hiring Program offers you a chance to refer those individuals whom you feel have it in them to be an Infoscion!!!

The quest is on for:

Unit: Independent Validation Solutions (IVS)

Role of: Assistant Engineer-Testing

Eligibility Criteria:

B.Sc (Computer Science/ Electronics/ Mathematics/ Physics/ Statistics only) or BCA graduate students. B.Sc/BCA should be a regular course. Full time post graduate candidates need not apply.
Candidates who have graduated in 2005, 2006 & 2007 batch are eligible to apply.
Average of 60% (inclusive of languages) in Class X, XII & Graduation
Candidate should not have participated in the Infosys selection process in the last 9 months
Candidates should have good communication skills.
Candidate should be willing to relocate.
You can send in the resumes to graduates@infosys.com on/before 29th January, 2008. Further to which, the short listed candidates will be informed via e-mail about the selection process.Candidates selected from the hiring process will be required to join Infosys Technologies Ltd in February 2008.

Tuesday, January 15, 2008

கூகுள் அழைக்கிறது பொறியாளர்களை

பொறியாளர்களை கூகுள் அழைக்கும்
இந்த
சுட்டியில் சென்று பாருங்களேன்

அழைப்பு வந்தாலே சிறப்பு. தேறினால் மேலும் சிறப்பு.

Sunday, January 13, 2008

CGN CHENNAI - இளம்பொறியாளர்கள்...

Internship / Trainee

Experience : 0 - 1 Years

Location : Chennai

Education : UG - B.Tech/B.E. - Mechanical

PG - Any PG Course - Any Specialization

Job Description: Person from any Engineering background.
Fresher who can gather information on various industries and also help out on vendor analysis.

Desired Candidate Profile: Engineer from a mechanical background

இந்த இணைய தள முகவரிக்கு சென்று பதிவு செய்யவும்...

http://vfreshers.com/freshers-jobs-cgn-chennai/