தேடுதல் வேட்டை

Thursday, October 29, 2009

Mobile Software Engineer. / டெஸ்ட் லீடர் & அப்ளிகேஷன் எஞ்சினீயர்

நிறுவனம் > MobileIorn.com
தொடர்புகொள்ளவேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி > kuberantrk@gmail.com
என்ன என்ன பணிகள், அதன் தேவைகள் என்ன ?


Mobile Software Engineer.

* Design and build client software for a variety of smartphone
operating systems.
* Requirements:
* 8+ years of experience in developing products with focus on
mobile client software development
* Experienced in Symbian Operating System and Windows Mobile
Operating system
* Excellent programming skills in C and C++.
* Experience as a Hands-On Architect / Technical Lead/ Sr. Software engineer
* Extensive experience with mobile platforms
* Working knowledge of OMA DM/DS architecture
* Excellent knowledge of OS kernel internals, device drivers,
memory management, resource management, and interrupt architecture
* Knowledge of networking protocols and details of TCP/IP
* Good communication, documentation, and organizational skills required
* B.S. in computer science (M.S. preferred)

2) QA Lead engineer

Requirements* 7+ years of experience in mobile software testing.
* OS Test experience: RHEL/XEN, Windows 2003 Server
* Application server test knowledge: Java/Tomcat based Web UI testing
* Mobile Device experience :Windows Mobile 6 or Blackberry,
Symbian , IPhone based devices
* TCP/IP networking knowledge : TCP, HTTP/HTTPS, IPSEC, DHCP,
and other basic TCP/IP etc
* Scripting and automation: Python, Tcl/tk, Java or autoit
* Test plan and Test case development experience
* Test execution experience with test progress reporting,
defect reporting, reproduction of defects, trouble shooting with other
engineers.
* Test documentation skills
* Defect life cycle with Clarify, Bugzilla or Trac
* Remote desktop and access tool experience and concepts


3) Application Engineer


Design and develop rich user interface for our virtual smartphone platform.Requirements:

*
4+ years of experience in developing web based applications
*
Strong experience in usability and user experience design is a must
*
Expert level experience in SpringMVC/JSP/JSTL
*
Strong understanding of DOM, JSON, and cross browser issues
*
Working experience with one or more Javascript frameworks
(ExtJS, jQuery, YUI)
*
Strong HTML/DHTML/CSS with an eye for good looking design
*
Advanced OO Javascript skills
*
Experience in Flex programming is a big plus.
*
Solid experience developing AJAX applications, with a good
understanding of the principles involved
*
Solid experience in Core Java programming with working
experience in Spring, Hibernate, MySQL and Tomcat technology stack

Opportunity with EMC2 - Java !!!

From: Emc corporation <khoday_gayan@emc.com>
Date: 2009/10/29
Subject: Opportunity with EMC2 - Java !!!


About the EMC2

Founded in the year 1979, EMC an information infrastructure giant now recruits for the portfolio Global Shared Services (GSS). GSS provides internal financial services to EMC and also manages to take care of the background operations. A 30 year old EMC now seeks to expand GSS to close to 100 in the next 2 months.

Displayed below are JD"s the 3 openings with EMC for the GSS group. Feel free to apply for any of the below job profile.


Job Profile (1)

Position : Sr Java Developer / Manager
Location : Bangalore

GENERAL SUMMARY

We are looking for an application developer to be part of APG (Applications Practices Group). This person will be hands-on, possess technical skills, and develop and support applications for our Production Access Control Tool systems (PACT). PACT is our application toolset for controlling and monitoring access to our production systems and databases. The candidate with work closely with the U.S. team, as well as our global Application Development community. This person will have interaction with senior project leads and developers, as the candidate works with these various teams to develop and implement our projects, as we work towards meeting our deliverables.
The charter of the APG group is to create sustainable, clear leadership on cross-divisional control, quality, productivity, and risk management topics in the software development space, while


Principal Responsibilities

疋evelop and deliver systems and tools for PACT
疋efine requirements in collaboration with our end users
標ork closely with development teams in our global offices
疋rive continuous improvements in our software and solution offerings
謬ake ownership and responsibility for the applications and tools that are produced

Experience/Skills

The candidate should meet most of these requirements:
Solid Java experience
Solid experience with Linux/Unix shell scripting
Experience with Web Services / Middleware
Tomcat, Apache, JBOSS, Hibernate
Experience developing with relational databases
Understanding and familiarity of common software development methodologies
Ability to work independently, as well as in a collaborative setting
Ability to solve problems quickly and completely
Must be able to sustain a high rate of workflow and work on multiple projects
Strong verbal and written communication skills


Preferred skills:

Security application development background
Kerberos
SSH
Database security
Experience with workflow and issue tracking systems


Job Profile (2)

Position : Sr Java Developer / Manager
Location : Bangalore


GENERAL SUMMARY

We are looking for an application developer to be part of APG (Applications Practices Group). This person will be hands-on, possess technical skills, and develop and support applications for our SDLC (System Development Life Cycle). The candidate with work closely with the U.S. team, as well as our global Application Development community. This person will have interaction with senior project leads and developers. The candidate will work with these various teams to develop and implement our projects as we work towards meeting our deliverables.
The charter of the APG group is to create sustainable, clear leadership on cross-divisional control, quality, productivity, and risk management topics in the software development space, while providing solutions and roadmaps for longer term sharing, expansion, and creation of best practices.


Principal Responsibilities

Develop and deliver systems and tools for our SDLC
Work with our application development teams to help drive our SDLC initiatives
Participate in designing and implementing new technology solutions to meet specific business needs.
Define requirements in collaboration with our users
Work closely with counterparts in our global offices
Drive continuous improvements in our software and solution offerings
Take ownership and responsibility for the applications and tools that are produced


Experience/Skills

Extensive Java experience with a strong background in design patterns
Experience in relational databases, such as UDB or Sybase
Solid experience with Linux/Unix shell scripting
Strong understanding of various SDLC models
Strong inter-personal and communication skills
Ability to work independently, as well as in a collaborative setting
Ability to solve problems quickly and completely
Must be able to sustain a high rate of workflow and work on multiple projects


Preferred skills:

Familiarity with open-source development tools
Build tools (Ant, Ivy, Maven and Make)
Continuous integration servers (Hudson, TeamCity and CruiseControl)
Source code repositories (CVS and Subversion).
Web Services experience (SOAP, REST)
Experience in Spring or other Dependency Injection (DI) frameworks
弼ira experience
Python / Jython experience

To apply for the any of the above jobs plz send across your updated profile with the below details.

Current CTC:
Expected CTC
Notice period:

Regards
Gayan Khoday
khoday_gayan@emc.com

EMC Data Storage Systems (India)Pvt.Ltd.
Bagmane World Technology Center
KR Puram Marathahalli Ring Road
Mahadevapura, Doddanekundi Village
KR Puram Hobli
Bangalore - 560 048

Wednesday, October 28, 2009

Admissions Oct 3rd week - Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research - Summer Research Fellowships Programme Details

Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR)

 

Summer Research Fellowships Programme

 

SRFP 2010 Advertisement  Download SRFP 2010 application form

 

Please see the website below…

http://www.jncasr.ac.in/main_page.php/Summer-Research-Fellowships-Programme/47/1/43/

 

The Centre offers summer fellowships for two months to bright undergraduate and MSc students (renewable for a second year for selected students). This programme has proved to be popular and competitive; each year, about 5000 students from all over India apply for the 120 fellowships awarded. Fifty fellowships are supported by the Department of Science & Technology, Government of India, fifteen by the Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies, New Delhi, and the rest by the Centre. Students are placed with research groups at the Centre or with scientists else where in India. They are paid travel expenses and a monthly stipend of Rs. 5000. Selected students get the opportunity to participate in cutting-edge research, and several summer projects have led to publications in leading journals. A random sample of projects pursued in past years is: Preparation of La0.5Sr0.5Co03 by Sol-Gel spin coating method; Study of correlated response to selection on faster development and early reproduction in Drosophila melanogaster; A study of the chaotic nature of flow in the neighborhood of vortices; Statistical analysis of fatal mining accidents in eight companies of Coal India Ltd. Many of the summer students of past years have gone on to pursue graduate studies and a research career, at the JNCASR or at another leading university.

Research Areas

 

Life Sciences: Infectious and non-infectious diseases, bioinformatics, developmental biology, biochemistry, molecular biology, genetics, life-history evolution, immunology, circadian biology, animal behaviour, behavioural ecology, evolutionary genetics, experimental evolution, chronobiology, behavior.

Material Sciences: Including Nano Sciences, energy and green materials.

Chemical Sciences: Solid state chemistry, theoretical/computational chemistry, inorganic, physical, organic chemistry.

Physical Sciences:Condensed matter theory and experiment, statistical physics, semiconductor materials physics, biophysics, nano physics, polymer physics, organic electronics, computational material science, soft matter.

Engineering Sciences:Theoretical and computational fluid dynamics, flow of complex fluids, granular media, experimental fluid mechanics, thermal science, chemical engineering and physical metallurgy, non-linear dynamics including planetary dynamics.

Mathematics: Fundamental Groups, Simplicial Homology and Triangulations.

Atmospheric Sciences:Atmospheric boundary layer, near-surface environment, radiation, solar-terrestrial relations, monsoon dynamics, modelling.

 

Eligibility for applying:

Academic requirements: * Students who have secured not less than 80% (science and maths subjects only) in their 10th , 12th(10 +2) and not less than first class in graduation and post graduation(if applicable).

Only students presently studying in I and II  year of B.Sc., I, II and III year of B.E / B.Tech. / B.V.Sc./ MBBS / B.Pharm., I year of M.Sc. and I - IV year of Integrated M.Sc with the above mentioned academic requirements should apply.

The students selected under this programme are placed with scientists at the Centre or elsewhere in India, for 2 months with a stipend of Rs. 5000 /- p.m and travel support as per Govt. of India norms.

Detailed information and application forms can be downloaded from http://www.jncasr.ac.in/srfp.php or may be obtained by writing to the address mentioned below with a self-addressed envelope of 16x25 cms with stamp of Rs. 10/-

 

*Those not fulfilling the criteria are advised not to apply.

                               About 15 students will be chosen as
                                        Rajiv Gandhi Science Talent Research Fellows
                                                           based on the completed project reports

 

Only selected candidates will be intimated by 31st March-2010 and the list will also be available on the web site.

 

Mailing address:

The Assistant Coordinator
Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research,
Jakkur P.O., Bangalore 560 064.

 

Additional guidelines for Summer Fellows placed in the JNCASR ONLY.

All summer students should inform the JNCASR well in advance about the exact duration of their visit. The Fellowships section will then request the appropriate authority for accommodation, and let the Fellow know where he/she will be staying.

In special cases where a student needs to visit the Centre for a period in addition to that covered by the Fellowship, the guide may send in a request to this effect. The Centre will try to make their stay possible and fruitful. It is important that such students should inform the Fellowships section about the exact dates of their stay well in advance. Only students who receive an e-mail confirmation of accommodation being reserved for them can expect to be housed by the Centre. The student should carry money required for security deposit.

 

 

 

http://www.iimb.ernet.in/node/1584

 

PGPPM Admissions 2010-12

IIMB invites applications to Post Graduate Programme in Public Policy & Management (PGPPM)

Initiated by the Government of India and UNDP in the year 2002, the PGPPM was conceived as a pioneering programme in public policy. This programme presents an innovative and socially relevant approach to public policy, besides integrating policy design and strategic management required for design and implementation of projects. This is a two-year Masters programme meant for civil servants so as to strengthen their managerial skills and prepare them for new challenges. 

 

The curriculum comprises course work and dissertation. Core courses are supplemented by electives, offered during the fourth and fifth terms. On successful completion of these courses, participants would work on their dissertation. The programme leads to the award of the Post Graduate Diploma in Public Policy and Management by IIMB.

To apply:

For details of eligibility, cost of the programme and placement details click here.

Last date for receipt of applications for Officers of All India Services and Central Services: 31 December 2009

Last date for receipt of applications for Non -DoPT: 30 November 2009

Test/Evaluation to be conducted by IIMB for non-DoPT participants: 20 December 2009

Interviews in Bangalore: II Week of January 2010

Interviews in Delhi: III Week of January 2010

Release of selected list of candidates: Last Week of January 2010

Programme Info: pgppmoffice@iimb.ernet.in
Phone: +91-080-26993749                    

Admission Info: pgppmadm@iimb.ernet.in
Phone: +91-080-26993013/3017     

 

 

Diploma In Training & Development
 

To meet the long felt need for a basic qualification in Training & Development, a focused correspondence Course, Diploma in Training & Development, was introduced in April, 1979. This is the only professional course recognized by Govt. of India for Training of Trainers in the country and is designed to meet today's training / HRD challenges. To know more about programmes
For more details click here:  www.istddiploma.org

 

Programme Officer, Diploma Programme

Indian Society for Training & Development

"Training House"

B-41 Qutab Institutional Area, New Mehrauli Road

New Delhi – 110 016

Phones: 011-26867710, 26857157 Fax: 011-26867607

Email: istd@nic.inistdtrg@airtelmail.in
Website: istddiploma.org

 

 

National Institute of Science Education and Research, bhubaneswar

Ph.D.

Students with Master degree in basic sciences, e.g., Biology, Chemistry, Mathematics and Physics will be admitted for Doctoral Programme under the guidance of faculty members of NISER.

The students will be required to take 6 courses (or more depending on counseling). They will also be required to take qualifying written and oral comprehensive tests and candidacy examinations before submitting the thesis. The thesis will be examined by external reviewers. It has to be publicly defended and then candidate will be declared successful before award of the Ph.D. Degree.

Information Brochure

Application Form

Reference Letter format

 

 

 

 

http://www.cdc.org.in/ShowPage.aspx?ConTabID=194

Guidelines for the Fellowship Programme to B.Tech/B.E/MBA students 2009(Online Registration)

 

 

 

 

Admission criteria for the Post Graduate Program in Management: 2010 - 2012

 

I) Eligibility for CAT based applicants

A candidate must be an Indian national holding a full time Bachelor's Degree (of at least 3 years duration), with a minimum of 50% marks or equivalent CGPA [45% in case of the candidates belonging to Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribe (ST) or Persons with Disability (PWD) category] from a recognized university.

In case a candidate has been awarded grades / CGPA instead of marks, the equivalence would be based on the equivalence certified by the university / institution from where they have obtained bachelor's degree. In case the university / institution does not have any scheme for converting CGPA into equivalent marks, the equivalence would be established by the IIMs by dividing obtained CGPA with the maximum possible CGPA and multiplying the resultant with 100.

Selection Process

Candidates seeking admission to the two-year PGP of IIM Indore have to purchase the CAT 2009 vouchers from the nearest designated Axis Bank branch and register themselves on the www.catiim.in  website during the period 9 September – 1 October, 2009. More specific details could be obtained from www.catiim.in  website.

Candidates seeking admission to the two-year PGP of IIM Indore have to appear in the Common Admission Test [CAT] as described in the CAT advertisement, which shall be published in leading news papers during the end of August 2009. CAT 2009 shall be conducted during November 28 – December 7, 2009.

Candidates short-listed for group discussion and/or interview will be intimated usually by the end of January. Individual regret letters are not sent to applicants who are not called for group discussion and interview. IIM Indore conducts admission interviews in Bangalore, Indore, Kolkata, Mumbai, and New Delhi only. However, IIM Indore reserves the right to change the centers at any time if the situation so warrants.

Admission Criteria

Candidates are short-listed for Group Discussion and/or Personal Interview on the basis of their performance in CAT/GMAT, academic record, and relevant work experience. Final selection to the PGP would be based on criteria, such as the candidate's academic record, scholastic achievements, relevant work experience, and performance in CAT/GMAT, group discussion, and personal interview. However, IIM Indore reserves the right to change the criteria at its discretion.

Reservations

As per Government of India requirement, 15% per cent and 7.5% of the total seats are reserved for scheduled caste (SC) and scheduled tribe (ST) candidates respectively meeting IIMI's admission requirements; 27% seats are reserved for other backward classes - non creamy layer (OBC-NC) candidates meeting IIMI's admission requirements. In addition, 3% seats are reserved for persons with disabilities (as per the provisions of Persons with Disabilities Act, 1995) meeting IIMI's admission requirements. The three categories of disabilities are: (a) low-vision/blindness, b) hearing impairment, and c) locomotor disability/cerebral palsy.

Scholarships
The PGP Office of IIM Indore shall provide details on scholarships administered by IIM Indore to all finally admitted candidates.

 

II) Eligibility for GMAT based applicants

Admission Procedures for International (Foreign Nationals/ NRIs) Applicants

Candidates such as i) Persons who are permanent citizens of a country other than India and residing outside India and ii) Non-Resident Indians who are not in India during CAT 2009 shall be considered as 'International Applicants'.

Such candidates must hold a full time Bachelor's Degree (of at least 3 years duration), with a minimum of 50% marks or equivalent and also preferably have two years of full-time work experience after graduation.

Selection Process

A foreign/ NRI applicant, seeking admission to two year PGP of IIM Indore can take GMAT in the country of his/ her residence and apply for admission in the prescribed application form, which can be downloaded from our website during October-November period every year. The GMAT scores should not be older than two calendar years at the time of applying. The scores of the GMAT taken during January 1, 2008 to December 31, 2009 will only be considered for processing. The last date for receipt of complete application packet is January 15, 2010 for the programme commencing June/July 2010.

For such applicants, the application packet must include the following materials:

a) Completed Application Form [Download Form]

b) A copy of the latest GMAT scores (original to be verified at the time of admission, if selected) duly attested.

c) A copy of the latest TOEFL score, if the medium of instruction has not been English (original to be verified at the time of admission, if selected) duly attested.

d) Three letters of recommendation from a competent authority (Teacher/Employer). [Download Form]

e) A Statement of Purpose [Download Form]

f) Attested photocopy of Passport

g) A non-refundable application-processing fee of US $ 200 (drawn in favour of Indian Institute of Management, Indore and payable at Indore)

A foreign/ NRI applicant who is residing in India during the period of admission process will have to take the Common Admission Test (CAT).

 

Admission Criteria

Candidates are short-listed for Group Discussion and/or Personal Interview on the basis of their performance in GMAT, academic record, and relevant work experience. Final selection to the PGP would be based on criteria, such as the candidate's academic record, scholastic achievements, relevant work experience, and performance in GMAT, group discussion, and personal interview. However, IIM Indore reserves the right to change the criteria at its discretion.

If a foreign applicant is selected for admission to the Programme, it will be the sole responsibility of the applicant to obtain and submit all the requisite clearance certificates from the Government of India, such as "No Objection Certificate" from the Ministry of Human Resource Development, Government of India, etc. at the time of joining the Programme.

 

Contact Us

The Admissions - In charge,
Indian Institute of Management, Indore
Prabandh Shikhar, Rau - Pithampur Road,
Indore 453331 (M.P.)
Telefax: 0731- 2439686
Email: pgpadmission@iimidr.ac.in

Or, Visit our web site at: www.iimidr.ac.in

Tuesday, October 27, 2009

Immediate Openings for Core Java Developers with WIPRO-Bangalore!!!

Greetings from Sunitha - Brain Management Consultants!!!

IF interested please send me your updated profile along
with the details mentioned below.

Company Name: Wipro Technologies (http://www.wipro.com)
=============================================
Wipro Technologies is the No.1 provider of integrated business, technology and process solutions on a global delivery platform.

Job Description: Core Java Developer

Skills: Network Management - L2 , Core Java - L2 ,

Experience Required(Description) :

He/She should have 2-4 years of Core Java working experience with proven analytical & logical skills. Experience in Core Java Development environment is a must. Also good written and communication skills to work with multi-vendor environment will be advantage.

Roles & Responsiblities:

The Job involves Enhancement and Bug Fixing of pool of application which are developed with Core Java and related technologies. Job requires result-focused and team-oriented software engineer in developing Core JAVA and related technologies. Engineer should shown strong experience in troubleshooting and debugging problems. Responsible for development, support, maintenance and implementation of complex components of a project module. Works on problems of relatively complex scope, through general usage of standard programming concepts and principles and application of own judgment. Works as a fully contributing team member, under broad supervision/ guidance. Requires solid knowledge of at least one development technology/ programming language.

Total Exp: 2 to 4 Yrs

Work Location: Bangalore

Please fill the details given below and send along with your updated profile.

Full name (as in passport /certificate):

Date of Birth ( eg. 17th Apr 1980):

Qualification: Year of passing Percentage:

Mobile no:

Alternet Email id:

Total IT Exp :

Current Organization :

Current CTC :

Exp CTC :

Notice Period :

Current Location :

PAN Card No:

We will appreciate you for refer your friends and colleagues as we have multiple
positions in same domain.

Having worked in large MNC before, we understand the importance of this document and assure you of complete discretion and confidentiality.

Waiting for the reply.

"Assuring you the best of our quality services at all times”

Thanks & Regards
Sunitha I Technical Recruiter I Bangalore
Brain Management Consultants (India) Pvt. Ltd.
Blr queen's road Off : 080- 22373761/62/63/28604617......15 Board lines
Air :9880595913/9845048118
Email: bmc7@brainconsultants.com
URL: www.brainconsultants.com

Availability: 24x7
“Thank you for being associated with Brain Management Consultants (India) Pvt. Ltd.”

Monday, October 26, 2009

1.5 மில்லியன் டாலர் பரிசு / வருங்கால எரிசக்தி போட்டி

அபுதாபியில் இருக்கும் Zayed குழுமம் வருங்கால எரிசக்திப்போட்டி என்ற போட்டியை நடத்துகிறது. அதில் வெற்றிபெறும் தனிநபர் அல்லது குழு அல்லது நிறுவனத்துக்கு 1.5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் பரிசாக வழங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பதிவை எழுதும் நேரம் போட்டியில் கலந்துகொள்ளும் தேதி நிறைவடைந்துவிட்டாலும், இந்த போட்டி ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெறுவதால், அடுத்த ஆண்டுக்கான வெற்றியாளர் ஏன் ஒரு தமிழனாக இருக்கக்கூடாது என்ற ஆவலில் இங்கே பதிவு செய்கிறேன்.

இணைய தளம் http://www.zayedfutureenergyprize.com/

வருங்காலத்தில் எரிபொருள் அல்லது எரிசக்தி அல்லது எனர்ஜி உலக இயக்கத்தில் முக்கிய பங்கை வகிக்கப்போகிறது.மாறிவரும் இயற்கை சூழல், பருவ மாற்றம், இந்த பூமியை வாழ தகுதியற்றதாக ஆக்கும் சூழல் வெகு தொலைவில் இல்லை. அதனால், சக்தியை முறையாக பயன்படுத்துவது, சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத புதிய எரிபொருட்கள், எரிசக்திகள், இயக்குமுறைகளை கண்டறிவது போன்றவை மிஷன் க்ரிட்டிக்கல் ஆகும்.

ஆஸ்திரேலியாவில் சூரிய சக்தியால் இயங்கும் வாகனங்களின் 3000 கிலோமீட்டர் நீள ஓட்டப்பந்தயம் நடக்கிறது. சீனாவில் உள்ள ஒரு நிறுவனம், 250 கிலோமீட்டர் நிற்காமல் ஓடும் பேட்டரி காரை உருவாக்கியுள்ளது. வீட்டின் மேல் சூரிய ஒளியை கிரகிக்கும் கருவிகளை பொருத்துவதன் மூலம் முழு வீட்டுக்கும் தேவையான மின்சாரத்தை பெறலாம் என்று கண்டறிகிறார்கள். நீங்கள் கண்டறியும் முறை, தேவையான சக்தியையும் தரவேண்டும், அதே சமயம், எக்காலத்துக்கும் பயன்படும் முறையாகவும், எக்காலத்திலும் கிடைக்கக்கூடிய மூலப்பொருளைக்கொண்டும் இருக்கவேண்டும். எதையும் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது.

உலகில் எண்ணை வளம் அனைத்தும் எப்படியும் ஒருநாள் தீர்ந்துபோகும். காற்றாலையோ, சூரிய சக்தி மின்சாரமோ, காற்றையும் சூரியனையும் நம்பியுள்ளது. அப்படி சார்ந்திராமல், தானாக இயங்கும் ஒரு இயந்திரம், அல்லது புதிய வகை எரிபொருள் ஏன் கண்டறியப்படக்கூடாது ? ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் கொண்டு இயங்கும் ஹைப்ரிட் கார்கள் வந்துவிட்டன, ஆனால் அவற்றின் தயாரிப்பு செலவும் இயக்கும் செலவும் மிக அதிகம். ஆக நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்வை தரவேண்டும் என்பதை யோசியுங்கள்.

மூலிகை பெட்ரோல் என்ற உடான்ஸ் ராமர்பிள்ளை தீர்வாக இல்லாமல், எங்கேயும் எப்போதும் நிரூபிக்கக்கூடிய வகையில், அறிவியல் தீர்வாக, குறைந்த செலவில் இயக்கக்கூடிய வகையில் சிறந்த மற்றும் எளிய தீர்வாக இருக்கவேண்டும். மின்சாரம் தடைப்பட்ட காலத்தில் ஈழத்தில் சைக்கிளை சுற்றி அதில் இருந்து வரும் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி பல்பை எரியவிடுவார்களாம், ரேடியோ கேட்பார்களாம்.

ஆக, இந்த பரிசுத்தொகையை ஒரு மோட்டிவேஷனாக எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சிறந்த தீர்வை தர மாணவர்கள் முன்வரவேண்டும். ரினியூவபுள் எனர்ஜியை கல்லூரி இறுதி ஆண்டு ப்ராஜக்ட் ஆக எடுக்கவேண்டும். முன்வருவார்களா வருங்கால வெற்றியாளர்கள் ?

Wednesday, October 21, 2009

வேலைவாய்ப்பு பதிவு: HSBC மற்றும் EMC Bangalore

Company : HSBC Bank (Position is not for banking job)
Devision : Analytics devision
Experience : 1+ years
Position open : 4
Qualification: MCA or BE
Skills : SQL, Database, Data warehousing.

Company : EMC Data storage system
Position: S/W Engineer
Experience : 2+ years
Qual : MCA or BE
Skills : Strong skills in C, Data structure and unix.

devanraghav@gmail.com என்ற முகவரிக்கு Resume அனுப்பவும்.

மூலம் > http://srivaradharajan.blogspot.com/2009/10/hsbc-emc-bangalore.html

Thursday, October 15, 2009

நல்ல மேனேஜரின் நற்குணங்கள் நாலு:

மேனேஜராக ஆவது நம்மில் பலரின் நெடுநாள் கனவு. மேனேஜராக ஆகிவிட்டால் வேலை செய்ய வேண்டாம் என்று பலரைப் போல் நானும் நினைத்தது ஒரு காலம். இந்த மேனேஜர் நாள் முழுவதும் கம்ப்யூட்டரின் முன்னால் ஒக்காந்து வேலை ஏதும் செய்வதில்லை என்று நினைத்திருக்கிறேன். நான் மேனேஜராக ஆன பின்புதான் அது எவ்வளவு கடினமான வேலை என்று புரிந்தது. Middle Management இல் வேலை செயவதைப் போல கஷ்டம் வேறில்லை. மத்தளத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் அடி விழுவது போல மேனெஜ்மெண்டிடமும் அடி வாங்கணும், டீமில் வேலை செய்வர்களிடமிருந்தும் இடி வாங்கணும். யாரிடமும் நல்ல பேர் கிடைக்காது.

கொஞ்சம் கொசுவத்தி சுத்தினா,2002 ல் என் முதல் விமானப் பயணம் சென்னையிலிருந்து தில்லிக்க்கு. ஒரு சின்ன Sales Team க்கு மேனேஜராக இருந்தவனை Branch Manager ஆக ஆக்கி தில்லிக்கு பத்தி விட்டாங்க கம்பேனியில். அந்த பயணத்திற்கு நான் என்னுடன் எடுத்துச் சென்ற புத்தகம் அப்துல் கலாம் ஐயாவின் “அக்னி சிறகுகள்”. I got the best managerial tip from that book, “Take the blame for a failure and give away the credit for success" என்பதுதான் அது. ஒரு முறை ஏவுகணை கடலில் விழுந்த போது APJ ஐயா வேலை செய்த நிறுவனத்தின் தலைவர் (தவான் என்று நினைக்கிறேன்) சொன்னாராம், இன்று பத்திரிக்கையாளர்களை நான் எதிர்கொள்கிறேன் - I will take the responsibility for this failure என்று. அதே ப்ராஜக்ட் வெற்றி அடைந்த போது, அதே தலைவர் APJ விடம் சொன்னாராம் - Go and take the press meet, it is your success என்று. அன்றிலிருந்து முடிந்தவரை இதனை கடை பிடித்து வருகிறேன். நான் ஒரு நல்ல மேனேஜரா இல்லயான்னு எனக்குத் தெரியாது, ஆனால் ஒரு Successful Manager என்று சொல்ல முடியும்.

இந்த பதிவில் ஒரு நல்ல மேனேஜருக்கு இருக்க வேண்டிய நாலு குணங்களைப் பற்றி பார்ப்போம்.

1. Set a right example and be a Leader (Not a Manager)

Always remember that anything and everything what you do is being watched and imitated by your team members.

MBA விலோ அல்லது ஏதோ ஒரு Workshop ல ஒக்காந்து நல்ல மேனேஜரா இருப்பது எப்படின்னு கத்துக்க முடியாது. நீங்க நல்ல மேனேஜரா இருக்கணும்னா ஒங்களுக்கு ஒரு நல்ல மேனேஜர் அமையணும். அவர் செய்யுறதை காப்பி அடிச்சு அதில் உங்களது ஸ்டைலை சேர்த்தால் நல்ல மேனேஜராக ஆகலாம். அதேபோல, உஙகள் டீமில் வேலை செய்யும் ஒவ்வொருவரும் உங்களை ரோல் மாடலாக பார்க்கிறார்கள் என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு விஷயமும் கவனிக்க படுகிறது என்பதை நினைவில் வைத்திருங்கள். இந்த விஷயத்தில் நான் கொடுத்து வைத்தவன், எனக்கு
சரியான நேரத்தில் அரவிந்த் என்று ஒரு மிகச்சிறந்த மேனேஜர் அமைந்தார். நான் இன்றைக்கும் Tips தேவைப்படும் போது அணுகுவது அவரைத்தான்.
ஒரு மேனேஜர் எப்படி இருக்கணும்னு அவரிடமிருந்தும் எப்படி இருக்கக் கூடாது என்பதை அதற்கு முன் வேலை செய்த மேனேஜரிடமிருந்தும் கத்துக்கிட்டேன்.

எல்லாரும் நேரத்துக்கு ஆபிசுக்கு வரணும்னு நெனச்சா, மொதல்ல நீங்க நேரத்துக்கு ஆபிசுக்கு போகணும். இந்த ரூல் எல்லா விஷயத்துக்கும் பொருந்தும்.

2.Call them Colleagues :
அரவிந்திடமிருந்து நான் கற்ற பாடங்களில் இதுவும் ஒன்று.

I hate the word Subordinate.Team Mate அல்லது Colleague என்று அறிமுகப் படுத்துங்கள். யாரையும் இவர் எனக்கு கீழே வேலை
செய்கிறார் என்று சொல்லாதீர்கள்.

Be a part of the team as a Leader and don't Boss around. Team Mates அனைவரையும் உங்களை பேர் சொல்லி அழைக்க வற்புறுத்துங்கள். Sir என்று அழைப்பதை தடை செய்யுங்கள். என்னுடைய டீம் மேட்ஸ் என்னை விளித்தது "Hi Sri" என்றுதான். This goes a long way in creating a bondage...

3. Don't give them fish to eat, Teach them how to Fish:

மறுபடியும் அரவிந்த் புராணம். நான் அவரிடம் ஒரு Problem கொண்டு சென்றால் அவர் எப்போதும் சொல்வது - ஸ்ரீராம், Problem இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லாதே, அதுக்கு மூணு solution யோசித்துக் கொண்டு வா, அதில் எது சிறந்தது என்று சொல்கிறேன். அப்போல்லாம் எனக்கு பத்திக்கிட்டு வரும், யோவ் எனக்கு மூணு Solution தெரிஞ்சா நான் ஏன் உங்க கிட்ட வர்றேன்னு கத்தத் தோணும். I realized lot later that he was preparing me to live on my own and not be a Parasite.

Teach them how to fish, if you keep feeding them, they will die of hunger after you...

4. Don't shock them into changes:


மாற்றம் ஒன்றே நிலையானது, ஆனால் மாற்றம் ஒரே நாளில் நிகழ்ந்து விடாது. When facing change, Communicate as early in the process as possible. Remember that your team mates are a few steps behind you in the acceptance cycle. Give them a reasonable amount of time to adjust.

எல்லா விரல்களும் ஒரே அளவில் இருப்பதில்லை. Resistance to change ஒருவருவருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி, அனைவரையும் அரவணைத்துச் செல்லுங்கள்.

மக்கள்ஸ், இதப் பத்தி எழுத ஆரம்பித்த போது ரைமிங்கா நற்குணங்கள் நாலுன்னு தலைப்பு வச்சி நாலு பாயிண்ட் எழுதணும்னு நெனச்சேன், எழுதும் போது
இன்னும் நாலு பாயிண்ட் தோணிச்சு, பதிவு ரொம்ப பெரிசா போகாம இத்தோட நிறுத்திக்கறேன்,பிடிச்சிருந்தா சொல்லுங்க, அடுதத பாகத்தில் இன்னொரு
நாலு பாயிண்ட் எழுதறேன்.

Tuesday, October 13, 2009

ப்ளாக்பாண்டியின் அரசு வேலைவாய்ப்பு தளம்

நம்ம ப்ளாக் பாண்டி பல அரசு வேலை வாய்ப்புகளை ஒரு இடுகையில் கொண்டுவந்துள்ளார்.

தேவையானவர்கள் சுட்டி பார்க்கவும்...!!!

http://globalphpjobs.blogspot.com/2009/10/recruit-oct-2st-week.html

Microsoft .Net , MSSQL, Sharepoint opening at Tryangled , Chennai

Tryangled have openings for Microsoft.net and Microsoft Sharepoint.


kindly go through the below job description.,


Position: Developer/ TeamLead


Experience: 3+


Mandatory Required Skill set: Microsoft .Net , MSSQL, Sharepoint,


Location:Chennai


Job profile (Responsibilities):


You will develop the windows based applications with MSSQL database. Expertise to write STORED PROCEDURE.


You will interface with the client to complete the applications and resolve related issues .


* Previous experience on Sharepoint ,UI Design GPRS & SMS Socket connection is desirable.


If you find fit for you kindly revert me asap with u updated resume.

Please feel to contact for details.
--
Karthikeyan.K.V.
Tryangled Solutions (P) Ltd.,
http://www.tryangled.com/
karthikeyan@tryangled.com

Monday, October 12, 2009

பல்லவன் கிராம வங்கியில் Officer / Clerk cum Cashier பணியிடங்கள்:

பணி : Officer Scale 1.
மொத்த இடங்கள் : 32.
தேர்வு நாள் : 03.01.2010.
தேர்வு மையம் : சேலம் மற்றும் விழுப்புரம்.
கடைசி தேதி : 10.11.2009.

பணி : Clerk cum Cashier.
மொத்த இடங்கள் : 40.
தேர்வு நாள் : 10.01.2010.
தேர்வு மையம் : சேலம் மற்றும் விழுப்புரம்.
கடைசி தேதி : 10.11.2009.

மேலும் விவரங்கள் அறிய

பதிவை சுட்ட இடம் > http://sindhikkalam.blogspot.com

Wednesday, October 07, 2009

அஞ்சுக்கு அஞ்சாமல் பதில் சொல்வது எப்படி:

தேடுஜாப்ஸ் தள வாசகர்களுக்கு வணக்கம் மற்றும் இங்கு எழுத வாய்ப்பளித்த செந்தழல் ரவிக்கு நன்றி.

ரவி நான் எனது வலைப்பூவில் (http://bostonsriram.blogspot.com) கிறுக்கியிருந்த சிலவற்றைப் பார்த்து ஏமாந்து எனக்கு ஒரு Invite அனுப்பியிருந்தார், நாமளும் ரவுடியாக இது ஒரு நல்ல வாய்ப்புன்னு உடனே ஜீப்பில் ஏறிவிட்டேன், இனிமேல் இந்த தளத்தில் என்னுடைய எழுத்துக்களையும் நீங்க படிச்சுத்தான் ஆகணும், அது உங்க தலையெழுத்து, ஹி ஹி...

முதல்ல ஒரு சுய அறிமுகம்.உங்களில் சில பலருக்கு என்னைப் பற்றி தெரிந்து / தெரியாமல் இருக்கலாம் (சிலருக்கு தெரிந்தும் பலருக்கு தெரியாமலும்).

நான் கடந்த 16.5 வருடங்களாக Sales / Marketing துறையில் பணி புரிந்து வருகிறேன்.இதுவரை சென்னை, புதுதில்லி மற்றும் பாஸ்டனில் வேலை பார்த்துள்ளேன். தற்போது பெரும்பாலான நேரம் தமிழ்மணத்தில் மேயவது மற்றும் கொஞ்சூண்டு ஆணி புடுங்குவது பாஸ்டனில் ஒரு IT Consulting Company இல் Head - Marketing ஆக.

இந்த தளத்தில் இதுவரை வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் மட்டுமே வந்துள்ளது. நான் இங்கு Spoken English, Interview Tips, Resume Making,Personality Development, US Work Visa பற்றியெல்லாம் எழுத எண்ணியுள்ளேன். முதல்ல ஒண்ணு ரெண்டு பதிவுகள் போட்டு விட்டு உங்களின்
கருத்து / ஆலோசனை / கேள்விகளின் படி தொடரலாம் என்றிருக்கிறேன்.

இந்த இடுகையில் Interview வில் கேட்கப்படும் 5 Tricky கேள்விகள் பற்றியும் எப்படி பதில் சொல்வது என்பது பற்றியும் பார்க்கலாம்.

உங்களது துறை சார்ந்த கேள்விகளுக்கு (Technical Question) பதில் சொல்வது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் சில Open Ended/Explorative கேள்விகளுக்கு எவ்வாறு பதில் சொல்வது என்பதில் பலருக்கு குழப்பம் இருக்கு, அது மாதிரி ஒரு அஞ்சு கேள்விகள் இங்கே : (பெரும்பாலும் இண்டர்வியூக்கள்
ஆங்கிலத்திலேயே நடத்தப் படுகின்றன, எனவே ஆங்கிலம் அதிகம் இருக்கும் கோச்சிக்காதீங்க)

1. Tell me about Yourself :

பல இண்டர்வியூக்களில் இதுதான் முதல் கேள்வி (இது கேள்வியா??) This is not a question but an Open ended statement (Open ended, closed ended பத்தி மேலதிக தகவல்கள் வேணும்னா சொல்லுங்க, வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் சொல்கிறேன்).

இது உங்களின் English Speaking Ability, Communication skills பத்தி தெரிந்து கொள்ளக் கேட்கப்படுவது.(இவை ரெண்டும் ஒன்றல்ல,பல பேர் நெனைக்கிறா மாதிரி)

இதுக்கு ரொம்ப சின்னதாவும் இல்லாம ரொம்ப பெரிசாவும் இல்லாம பதில் சொல்லணும்.

Myself Sriram, Born in Chennai,studied at Ramakrishna school, graduated from Gurunanak college in Velachery, chennai with Major in Maths, having one mother, one father, one wife, one brother, one sister ன்னு சொன்னீங்கன்னா கேட்பவருக்கு கொட்டாவி வருவதும் வேலை கிடைக்காது என்பதும் நிச்சயம்.

This allows candidates a choice of what they think is important to impart about themselves. When you hear this statement, hear "Tell me about your professional self". Give only information that will help the interviewer decide to hire you.

கொஞ்சம் பர்சனல் விஷயங்களும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தியும் சொல்லணும். உங்க பேரிலிருந்து ஆரம்பிக்காதீர்கள், கேட்பவருக்கு உங்கள் பேர் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். I have a bachelors degree in Mathematics and a MBA from a premier institute, I have 16+ yrs of experiene in Sales and Marketing, I have been in office automation sales all along my career which is very vital for your organization, I am an Highly organized invidual who keep the orgainization's goals ahead of my personal goals which will result in higher productivity for a prospective employer like you ன்னு ஒவ்வொரு பாயிண்டையும் கம்பெனிக்கு பாஸ்டிவாக மாத்தி சொல்லுங்கள். வேலையில் நீங்கள் சாதித்தவற்றைப் பற்றி மறக்காமல் குறிப்பிடுங்கள் (accomplishments at work).

நீங்கள் ஏதாவது certification வைத்திருந்தால் (OCP, Sun certified java professional etc) அது பற்றியும் குறிப்பிடுங்கள்.

2. Why do you want to work for us:

உங்களின் சமயோசித புத்தியை சோதிப்பதற்கும், உங்கள் திறமைகளை எப்படி அந்த வேலைக்கு ரிலேட் செய்கிறீர்கள் என்பதை பாக்கவும் கேட்கப்படும் கேள்வி இது.
I need a job and you need a Java Developer, so I want to work for you ன்னு சொல்லாதீங்க அது எல்லாருக்கும் தெரியும்.
வேலைக்கு முயற்சி செய்யும் கம்பெனியை பத்தி தெரியாம கதை விடாதீங்க, இந்த கம்பேனியில் பிடுங்குற ஆணிகள்தான் உலகிலேயே சிறந்த ஆணிகள்ன்னு
பொய் சொல்லாதீங்க.

Talk about your top three or four skills (எனக்கு அத்தனையெல்லாம் கெடயாது, சும்மா அடிச்சு விடுவேன்)match them to the tasks of the job.Tell them something that you know about their company that makes you really want to work for them. Show how your goals and objectives are compatible with theirs.

அந்த கம்பேனியில் உங்களுக்கு பலரைத் தெரிந்திருந்தால், 1-2 பேரை மட்டும் சொல்லுங்கள், அனைத்து பேரையும் சொல்லாதீர்கள், முக்கியமாக மிக உயர்ந்த பதவியில் இருப்பவரின் பெயரை சொல்லாதீர்கள். குழு சேர்ப்பது, ரெகமண்டேஷன் HR டிபார்ட்மெண்டுக்கு பிடிக்காது (அவை அவர்கள் மட்டுமே செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள், they dont like competition)

3. What are your Strengths and Weaknesses:

The trick with this question is to move quickly to something more relevent about your candidacy. Interviewers will not fall for the old trick so many like to use of projecting a strength as a weakness (for ex"I am a perfectionist") Also, dont say things like " I am a Hard worker" they dont need donkeys. They need people who would use more Brains than Calories.

உங்களின் உண்மையான மூன்று Strengths மற்றும் ஒரு வீக்னெஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். Talk about a clear action plan to over come that weakness with a deadline you have set for yourself.

I tend to give all possible disounts in a negotiation which I consider as a weakness. I am working on it by reading books on how to negotiate and by attending sessions with trainers who have mastered the art of negotiation. They help me to stay focussed and to correct my problem. I am hopeful of negotiating betterabout 90 days.
இந்த மாதிரி சொல்லுவது கண்டிப்பா நல்ல பலனைத் தரும்.

4. What salary figure do you have in mind?

Any question about how much money you want to make should only be asked if you are a serious candidate for the job. Try to postpone this question until all other questions are asked. Ask the interviewer if he/she is convinced about your candidacy and if salary is the only thing standing between you and the offer. If pressed for a quick reply, quote a range rather than a single figure.

நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தாலும் ஒத்துக்கறேன்னு சொல்லக் கூடாது, நாம என்ன ஜெயலலிதாவா - ஒரு ரூபாய்க்கு வேலை செய்ய?

இதுக்கு பதில் சொல்ல நீங்க கொஞ்சம் Ground Work செய்யணும்.உங்கள் நண்பர்களிடமோ அல்லது உங்கள் ரெஸ்யூமேவை கம்பெனிக்கு அனுப்பிய HR agency யிடமோ அந்த கம்பெனியின் Salary Structure பற்றி கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதுக்கு ஏத்தா மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச் சொல்லுங்கள்.
அவர்கள் Negotiate செய்தால் அப்போது Negative Statement ஐ கண்டிப்பாகத் தவிர்க்கவேண்டும். I will not accept a salary which is less than 10Lakhs என்று சொல்லாமல், An offer which is in excess of 10Lakhs per annum will make me accept the same immediately என்று சொல்வது ஒரே அர்த்ததை தந்தாலும் பின்னரை சொல்வது நல்லது.

The Mantra is "Never close the door in any negotiation". Always keep the conversation going and keep presenting your case with your positives until you get what you need.

உங்களின் தற்போதைய சம்பளத்தை அதிகமாக சொல்லாதீர்கள். இப்போதெல்லாம் Payslip / Bank Statment copy கேட்கிறார்கள். இப்போது நீங்கள் ஐந்து லட்சம் வாங்கிக் கொண்டு இருந்தாலும் பத்து லட்சம் கேட்பதில் தடையேதுமில்லை. எனக்கு இப்படி ஒரு முறை நடந்தது. Interviewer என்னைப்
பார்த்துக் கேட்டது “How can you expect 2X when you are currently getting only X?" அதற்கு நான் சொன்னது “My current package should have no bearing on what I should be getting or what I deserve. You are going to pay me for what I would be doing and not for what I did earlier". என் தைரியம் பாராட்டப்பட்டதோடு வேலையும் கொடுக்கப் பட்டது.

5. Why are you looking for Change? அல்லது Why did you leave your job?

வேலையில் இருந்து கொண்டு வேலை தேடினால் :

நீங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் வேலை எவ்வாறு உங்களை முன்னேற்றும் என்று விரிவாகச் சொல்லுங்கள். நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் வேலையில் எவ்வாறு Saturation Point எட்டி விட்டது என்று விளக்குங்கள். கண்டிப்பாக வேலை செய்யும் கம்பெனி பத்தியோ மேனேஜர் பத்தியோ தவறாக சொல்லதீர்கள். அதிக சம்பளத்துக்காக என்று சொல்லாதீர்கள், அதுவே உண்மையாக இருப்பினும்.

வேலை இழந்திருந்தால் :

In this case, You must take the Bull by the Horn and say that you have been fired. State your case without emotion or blame and show how you will or have corrected the problem.

கண்டிப்பாக வேலை பார்த்த கம்பெனி பத்தியோ மேனேஜர் பத்தியோ தவறாக சொல்லாதீர்கள். நிதி நெருக்கடியால் வெளியேற்றப்பட்டதாகச் சொல்லலாம்....

நான் ஒரு அஞ்சு கேள்விகள் பத்தி சொன்னேன். இப்பொ நீங்க இந்த கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்வீங்கன்னு சொல்லுங்க.
Do you have any other interviews going on ? அல்லது What other opportunities are you pursuing?
இதுக்கு பதிலை பின்னூட்டத்திலோ அல்லது இன்னொரு இடுகையிலோ சொல்கிறேன்.

என்றும் அன்புடன்
பாஸ்டன் ஸ்ரீராம்
nsriram73@gmail.com
bostonsriram.blogspot.com

Friday, October 02, 2009

துபாய் / சைட் எஞ்சினீயர்கள் (DME)

நிறுவனம் - The Kanoo Group Power & Industrial Projects Division

தேவையான தகுதிகள் : Either B.E (2 to 3 years exp) or DME (5 to 7 years exp)

Should be experienced in Fabrication, Welding site Supervision and handle the sub-contractors working at site and co-ordinate with client at site.

Candidates are expected to join immediately.

சம்பளம் - Salary + Benefits according to the knowledge and experience.

மின்னஞ்சல் முகவரி srinivasan.raghavan@kanoo.ae

Reference என்ற இடத்தில் Ramesh Viswanathan, UAE Tamil Sangam என்று போடவும்.

குறிப்பு : தேவை என்றால் நிறுவனம் விசாவையும் ஏற்பாடு செய்து தருகிறது.

http://www.uaetamilsangam.com/jobopening.asp