தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, December 19, 2007

சென்னையில் ஹவுஸ்கீப்பிங் சூபர்வைசர் உடனே தேவை!

கல்வித்தகுதி : ஏதாவது ஒரு துறையில் பட்டம்

பொறுப்புகள் :

1. Should able to manage the house keeping staff
2. Good communication skill
3. Responsible for the total cleaniness
4. Maintaining Log books, checklists
5. Maintaining arrangement for pantry services
6. Inspect personaly and supervise of all areas in frequest and unvarying schedule
7. Plan, control and supervise horticultural requirements and commitments
8. Co-ordinating the preventive maintenance schedules of roos with the Engineering Department
9. Immdiate attention to complaints.

உங்களைப் பற்றிய விபரங்களையும், விண்ணப்பத்தையும் அனுப்பவேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி : gkavith@gmail.com

Reference ஆக வேலைவாய்ப்பு கல்வி வலையிதழை குறிப்பிடவும்.

1 comment:

செந்தழல் ரவி said...

what will be the salary ? any info ??