தேடுதல் வேட்டை

Thursday, June 28, 2007

கூகிள் - பெங்களூரு : இளம்பொறியாளர்களை அழைக்கிறது

கூகிள் - பெங்களூரு : இளம்பொறியாளர்களை அழைக்கிறது

கூகிள் நிறுவனத்தின் பெங்களூரு கிளைக்கு இளம்பொறியாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் விதமாக அழைப்பை தந்திருக்கிறது...

தேவையான தகுதிகள்:

BS/MS/PhD in Computer Science or related technical field.
Experience with Unix/Linux or Windows environments, C++, Java, distributed systems, machine learning, information retrieval, TCP/IP and network programming and/or developing large software systems a plus.
Knowledge of Perl, Python, or other scripting languages a plus

இங்கே க்ளிக் செய்து அப்ளை செய்யவும்...

http://www.google.co.in/support/jobs/bin/answer.py?answer=48843


வாழ்த்துக்கள்....!!!
#########################################
THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE.
#########################################

Wednesday, June 27, 2007

www.freshers.in - இளம்பொறியாளர்கள் தகவல் தளம்.

www.freshers.in - இளம்பொறியாளர்கள் தகவல் தளம்.

 

இளம்பொறியாளர்கள் தகவல் தளமான Fresehrs.In பல தகவல்களை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது...இளம்பொறியாளர்கள் கட்டாயம் பார்க்கவேண்டிய தளம் இது...இப்போது Wipro மற்றும் அதிதி சாப்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் இங்கே ஹாட்...மேலும் பல விடயங்கள், டெஸ்ட் பேப்பர்கள் இங்கே உண்டு...இளம்பொறியாளர்கள் தவறாமல் காணவேண்டிய இணைய தளம்...

 

நன்றி...

 

 

 

######################################### THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE. #########################################

Thursday, June 21, 2007

CTS - தகவல் தொழில்நுட்பம் (Onsite / Offshore)

 

Hot jobs this week!

 

Designation

Location

Required Skills

Practice

Job Code

Manager

China

Seasoned Project Manager.

Insurance

1124

APM

Singapore

C++, SQL Server 2005

BFS

1131

Hyderabad

J2ee

BFS

902/903

Hyderabad

J2ee

Healthcare

898

Hyderabad

MSFT

Healthcare

899

China

Seasoned Project Manager.

Insurance

1124

Hyderabad

Testing

BFS

904

Singapore

VB, SQL server, knowledge in C#

BFS

1129

Chennai

PM, Requirements engineering

Quality

1139

Senior Associate

Hyderabad

AS400

BFS

1134

US

ASP.Net/SQL Server/XML/C#,

CRM

1114

Hyderabad

J2ee

BFS

895 /896

Hyderabad

J2ee

Healthcare

897

UK

J2ee

IME

900

Chennai

Dot Net

Quality

1137

Chennai

Java

Quality

1138

Chennai

PM, Requirements engineering

Quality

1139

Associate

Hyderabad

AS400

BFS

1134

US

ASP.Net/SQL Server/XML/C#,

CRM

1114

Singapore

C#, Oracle, Unix

BFS

1123

Singapore

C++, SQL Server 2005

BFS

1132

Singapore

C++, SQL Server 2005

BFS

1133

Chennai

C++/Unix

BFS

1126

Chennai

Cobol, DB2, JCL, CICS

BFS

1127

US

DTS

IME

909

UK

J2ee

IME

901

Chennai

Java/J2ee

BFS

1128

Singapore

Shell script, Perl, Unix, Sybase/SQL server, C

BFS

1130

Chennai

Sybase

BFS

1125

US

Vignette Admin & content management

Insurance

1135

US

WSAD Admin, Websphere Portal Server Admin,

J2EE, Unix, SQL

Insurance

1136

Chennai

Dot Net

Quality

1137

Chennai

Java

Quality

1138

Chennai

PM, Requirements engineering

Quality

1139

Programmer Analyst

Hyderabad

AS400

BFS

1134

Chennai

Cobol, DB2, JCL, CICS

BFS

1127

Chennai

Java/J2ee

BFS

1128

Chennai

Sybase

BFS

1125

 

 

                       WANTED:  Cognizant Sizzlers!

 

We are looking for young, dynamic young-bloods with a passion for making a difference!

 

Open jobs in June@offshore -Middle management Levels

 Designation / Location

Chennai

Coimbatore

Kolkata

Mumbai

Pune

Bangalore

Assistant Manager

5

 

1

 

 

 

Manager

7

 

2

1

1

 

Senior Associate

10

1

 

 

1

 

Senior Manager

1

 

 

 

3

 

Sr. Biz. Analyst

1

 

1

 

 

 

Biz. Analyst

19

 

2

 

 

1

 

Open jobs in June @onsite -Middle management Levels

Designation / Location

ROE

UK

USA

Client Account Director

 

 

1

Client Partner

 

 

4

Sr. Manager - Projects

 

 

8

Biz. Account Manager

 

1

2

Manager

 

 

14

Manager - Biz. Dev.

 

 

1

Account Manager

 

 

31

Asst. Manager - Projects

 

 

11

Sr. Associate - Projects

1

 

8

Associate

 

 

17

 

For more details, visit (intranet) http://aspire (internet) http://aspire.cognizant.com.You can also write in to us with your queries to ASPIREFeedback@cognizant.com and we will get back to you.

Good luck!

Warm regards,
Global Workforce Management Team.

This mail has been sent to Cognizant All(India)

 

 

 

######################################### THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE. #########################################