தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, February 16, 2011

Identity and Access Management - பின்லேண்ட்

"In your role as a Lead Developer you will be expected to take
responsibility of documenting and managing all the project and production
changes related to Identity Management (IdM) data flows from source systems
to target directories and target applications so that all dependencies in
complex IdM environment are well managed. You will also actively participate
in different onshore and offshore projects both to guide the projects to
gain an overall understanding and needed linkages and help in purifying the
requirements and designing the solution. Your duties cover also expectation
settings for project deliverables as part of product owner team and to
follow up the work by reviewing and approving the outcomes.

We are looking for a recognized expert with strong development and
operational experience in Identity and Access Management as well as in
Directory Services and LDAP. This background is complemented by strong
system development skills, particularly in solution requirement and design
work, combined with knowledge of methodologies such as TOGAF, design
languages such as UML as well as general development techniques and
architecture standards. Knowledge and experience of both SAP NetWeaver IdM
and SCRUM are seen as big advantage."

mail resumes to ravi.antone@gmail.com

Monday, February 14, 2011

டெஸ்ட் எஞ்சினீயர்கள் தேவை


Please find the modification in the JD, kindly start sharing profiles for the below requirement.

engineers with 3 to 5 years experience.

Following is the Mandatory skill set

1.       Experience in UNIX
2.       Experience in Unix installation
3.       Experience in Cron test and Cron Jobs
4.       Experience in Unix shell scripting
5.       Experience in telecom domain
6.       Experience in Telecom testing

Summary: A good telecom tester with Unix, Shell scripting  and any domain knowledge

Location: Chennai

contact mugil.raja@gmail.com

Wednesday, February 09, 2011

நோக்கியா - பின்லேண்ட் போறீங்களா ?

MeeGo Computers is where Nokia builds mobile computers on Linux. We build
leading-edge devices by combining the most powerful hardware and the best
open source software technologies. Our ambition is to deliver a superior
user experience dedicated for mobile computers with large touch-screens that
fit into your pocket. Using agile development methods and engaging with open
source communities define our new way of working. Our latest product is the
Nokia N900 - a high-performance mobile computer with powerful multitasking
capabilities, fantastic web browser, and a rich media experience. Get to
know everything about MeeGo at http://www.meego.com

The People Experiences team within Meego Applications is now looking for
talented and motivated software engineers to join its ranks.

Qualifications

Our ideal candidate has a relevant degree and 4+ years of experience in
software engineering including at least 2 years of professional experience
in a Linux environment. Knowledge of open source ways of working and fluency
in C/C++ are also essential along with a strong track record in
framework/library development.

What's more, we will appreciate experience in IM protocol implementation and
communication stack profiling and optimization. Proven participation in open
source projects (esp. in communications domain) and familiarity with SCRUM
will also be considered advantageous. Those experienced with Telepathy
framework (telepathy.freedesktop.org) will have an advantage as well.To
thrive in our multicultural organization you have excellent written and
spoken communication skills in English."


If you believe this description suits your experience, I can send your CV
further to Nokia. At this point I would also like to ask you a few
questions:
In what time period would you be able to relocate?
Do you have family to bring here with you?
What is your salary expectation for this position?ரெஸ்யூம் அனுப்பவேண்டிய முகவரி ravi.antone@gmail.com Subject : Nokia Finland

Friday, February 04, 2011

PHP - MySQL - அர்ஜெண்ட்

PHP மற்றும் MySQL தெரிந்தவர்கள் ஒரு யூஎஸ் ப்ரீலேன்ஸ் ப்ராஜக்டுக்கு அவசரமாக தேவை. போர்ட்போலியோ அனுப்பவேண்டிய முகவரி mugil.raja@gmail.com

Tuesday, February 01, 2011

வேலை தேவை : சிஸ்டம் சப்போர்ட்


பெயர் : R . Thiravidamani

கல்வித்தகுதி : M C A

அனுபவம் :3 YEARS

என்ன வகையான வேலை தேவை : சிஸ்டம் சப்போர்ட் or Any சிஸ்டம் Related

எவ்வளவு சம்பளம் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் : 15000 per month

மின்னஞ்சல் முகவரி : tmani28@ஜிமெயில்.com

அலைபேசி எண் : 9865248744