தேடுதல் வேட்டை

Tuesday, January 15, 2008

கூகுள் அழைக்கிறது பொறியாளர்களை

பொறியாளர்களை கூகுள் அழைக்கும்
இந்த
சுட்டியில் சென்று பாருங்களேன்

அழைப்பு வந்தாலே சிறப்பு. தேறினால் மேலும் சிறப்பு.

No comments: