தேடுதல் வேட்டை

Monday, August 18, 2008

B.E/ B.Tech/MCA - படித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு!!

பணியின் பெயர் : குவாலிட்டி என்ஜினியர்

தேவைப்படும் திறமைகள் : Metric Analysis,CMMI, Data Analysis,Six Sigma

நல்ல தொடர்புத் திறனும், பேச்சுத்திறமையும் இருப்பது கூடுதல் தகுதி.

Should have:

Hands on inpletation of quality management system(QMS) complaint with CMM/CMMI and ISO standards.

Good exposure on Metric Analysis and Data Analysis.

Ability to handle SQA functions for multiple projects independently.
Conducted trainings on QMS, project team trainings and auditor trainings.

அனுபவம் : 3 முதல் 5 வருடங்கள் இருக்க வேண்டும்.

கல்வித்தகுதி : B.E/ B.Tech/MCA

3 பேர் உடனடியாக பணிக்கு தேவைப்படுகிறார்கள்.

பணியிடம் : பெங்களூரு

உங்களைப் பற்றிய சுயவிவரங்களை உடனடியாக அனுப்பவேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி : ravi.antone@gmail.com

No comments: