தேடுதல் வேட்டை

Tuesday, March 30, 2010

டிஷர்ட் டிசைன் செய்தால் 2500 டாலர் பரிசாமே ?

Freelancer :: Design Our T-Shirt Competition 2010!

ப்ரீலேன்ஸர் டாட் காம் இணைய தளம், அவர்களது டிஷர்ட் ஐ டிசைன் செய்தால் 2500 டாலர் பரிசு என்று அறிவித்துள்ளது. சுட்டியில் விவரம் உள்ளது.

No comments: