தேடுதல் வேட்டை

Friday, August 06, 2010

பெங்களூரு - QA Eng - 5+ Years Exp

டெஸ்டிங் துறையில் 5+ Years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். J2EE பற்றிய கொஞ்சம் அனுபவ அறிவு. பெங்களூரில் பணி.

ரெஸ்யூம் அனுப்பவேண்டிய முகவரி Mamta.nilawar@kronos.com

No comments: