தேடுதல் வேட்டை

Friday, February 04, 2011

PHP - MySQL - அர்ஜெண்ட்

PHP மற்றும் MySQL தெரிந்தவர்கள் ஒரு யூஎஸ் ப்ரீலேன்ஸ் ப்ராஜக்டுக்கு அவசரமாக தேவை. போர்ட்போலியோ அனுப்பவேண்டிய முகவரி mugil.raja@gmail.com

No comments: