தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, March 09, 2011

சென்னையில் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர் தேவை

சென்னையில் எம்ப்ளாயீ ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர் தேவை. பெண்களுக்கு மட்டுமானது. 5 அல்லது 6 வருட அனுபவம் விரும்பத்தக்கது. தொடர்புக்கு ஆதவன் 9578702127

No comments: