தேடுதல் வேட்டை

Monday, January 30, 2012

ஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழ் - ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேலைஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் செய்யும் பணி காத்திருக்கிறது. விருப்பமும் நேரமும் இருப்பவர்கள் இந்த முகவரியில் பதிவு செய்யவும் http://travod.com/?page_id=90 

No comments: