தேடுதல் வேட்டை

Monday, March 31, 2008

இளம்பொறியாளர்கள் / .நெட் / SQL சர்வர் தெரியுமா ?

.நெட் / எஸ்.கியூ.எல் சர்வர் தெரிந்தவர்கள் இருக்கிறீர்களா ? இளம்பொறியாளர்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை...

புருணை நாட்டில் சிறப்பான பணிவாய்ப்பு காத்திருக்கிறது...

விசா / பணி உரிமை போன்றவற்றை நிறுவனமே ஏற்பாடு செய்து தருகிறது...

சிறந்த சம்பளம்...

ரெஸ்யூம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி ravi.antone@gmail.com

No comments: