தேடுதல் வேட்டை

Friday, August 14, 2009

டாட்நெட் புரோக்ராம்மர் @ Capgemini, Chennai

சென்னை, கேப்ஜெமினியில் நாளை மறுநாள் (ஞாயிறு 16 Aug 2009) வாக்-இன் இண்டர்வியு தொடர்புகொள்கிறார்கள்...

டாட்நெட்டில் 4 வருடம் அனுபவம்.
C#, ASP.NET, ADO.NET, SQL Server(SQL queries) அனுபவம் கண்டிப்பக தேவை.

Scheduled Drive for .NET Professionals on 16th August ’09 @ Capgemini FS-GBU Chennai


Description

4+ years in Dot Net development
3+ years in C# (must)
3+ years in ASP.NET (must)
3+ years in ADO.NET (must)
3+ years in SQL Server (writing SQL Queries is a must)
Excellent understanding of OOP concepts and Design Patterns
Prior Team Leading exp is a must for Technical Lead position
Good analytical and communication skills

Primary Skills
C#, ASP.NET, ADO.NET, SQL Server
Experience
4-10 Years
Job Location
Chennai


For any queries, please mail Gaurav Dalvi at
gaurav.dalvi@capgemini.com or call at Extn: 17674.

No comments: