தேடுதல் வேட்டை

Thursday, September 24, 2009

சிவில் எஞ்சினீயர் - யூ.ஏ.இ

ob Opportunity - CIVIL ENGINEER Construction Company in Fujairah

Location - Fujairah,
Salary AED 4000 + Accommodation . Increase in salary will be considered after six months.

Required skills:
Qualification - MUST BE A CIVIL ENGINEER (Diploma holders need not apply)
Experience - இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டு
Full/Part Time - முழு நேரம்
No Objection Certificate - REQUIRED OR ON VISIT VISA
Driving License - தேவை இல்லை

Send Cv please visit - http://www.uaetamilsangam.com/jobopening.asp

1 comment:

வடுவூர் குமார் said...

அப்பாடி! பிடிச்சி போட்டுடீங்களே நன்றி, ஆனா பொறியாளருக்கு கொடுக்கும் சம்பளம் மாதிரி இல்லை என்பது கருத்து.