தேடுதல் வேட்டை

Monday, September 27, 2010

ஜாவா ஸ்ட்ரட்ஸ் ஹைபர்நேட்

6 ஆண்டுகள் அனுபவம் உள்ள Java Struts Hybernate மக்கள் வேண்டும்.  மொத்தம் 10 பேர் எடுக்கறோம்.

பணி இடம் : பெங்களூர்
நிறுவனம் : CoreLogic
அனுபவம் : upto 6 years
சம்பளம் : Market Standard

ரெஸ்யூம் அனுப்பவேண்டிய முகவரி : ramanathan.kannan@gmail.com

Put 'Ravi Reference: Java" in subject line.

No comments: