தேடுதல் வேட்டை

Tuesday, September 21, 2010

Test Lead for Bangalore - ஜாவா / டேட்டாபேஸ்

பன்னாட்டு நிறுவனத்துக்கு ஜாவா / டேட்டாபேஸ் பற்றி அறிந்த டெஸ்ட் லீட் தேவை. டெலகாம் / மொபைல் பற்றி அறிந்திருந்தால் சிறப்பு.

அனுபவம் 5+
சம்பளம் : மார்க்கெட் ஸ்டேண்டர்ட்
CV அனுப்பவேண்டிய முகவரி : redflameravi@gmail.com

No comments: