தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, September 26, 2007

B Com / BBM/CA Inter/CWA Inter படித்தவர்களுக்கு நாளை நேரடி தேர்வு!

Position 1:
Job Title: Analyst – SFP

Position 2:
Job Title: Sr. Analyst – SFP

Previous Experience Desired/Candidate Profile:
Minimum experience of 1 to 3 years in Fixed Assets/Accounting/Finance

Position 3:
Job Title: Team Leader – SFP

Previous Experience Desired/Candidate Profile:
Minimum experience of 3 to 5 years in Fixed Assets/Accounting/Finance in a BPO.

Please note that for all the above positions the candidates need to be from the commerce background – B Com / BBM/CA Inter/CWA Inter

Suitable candidates can walk in between 10.30 AM & 5 PM on Friday 28th of September 2007 at our Ispahani facility 3rd floor, Chennai

1 comment:

வின்சென்ட். said...

பயனுள்ள உங்கள் வலைப் பூவிற்கு எனது வலைப்பூவில் தொடுப்பு தந்திருக்கிறேன். உங்கள் முயற்சிக்கு எனது பாராட்டுக்கள்.