தேடுதல் வேட்டை

Monday, September 10, 2007

Carmatec IT Solutions - இளம்பொறியாளர்கள் வாக்கின் ( பெங்களூர்)

Carmatec IT Solutions Pvt Ltd - Inviting FRESHERS (IT)

About the event:
OpenCarma என்ற ஈவண்டை கார்மாடெக் அறிவித்துள்ளது...பெங்களூர் செயின்ட் ஜோசப் ஆடிட்டோரியத்தில் ( மல்லைய்யா ரோடு / ரிச்மாண்ட் டவுன்)...இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பு...

சிகுறிப்பு பணி பற்றி:

- Illustrate the superiority and relevance of Open Source software
- Convince the audience to use Open Source Software and also advocate its use
- Influence freshers to choose careers involving Open Source Software

யார் கலந்துகொள்ளலாம்...?

இளம்பொறியாளர்கள் விரும்பத்தக்கவர்கள்...எம்.எஸ்.ஸி, எம்.ஸி.ஏ, பி.இ, பி.டெக் எதுவாக இருந்தாலும்...

நிறுவனம் பற்றி:

Carmatec is a young, growing company providing remote server administration and support services to its global customers. We at Carmatec work on Linux servers and industry preferred Open Source server infrastructure and platforms.

தேர்வு முறை:

It consists of tests that check problem solving aptitude and communication skills. Those who clear the tests will be called for further assessment at Carmatec’s office.

எங்கே : பெங்களூர்

யாரை தொடர்புகொள்வது: Mr. Shiv
அலைபேசி எண் : 9343726518

நாளும் நேரமும்: September 8th at 11 am

இடம் : St. Joseph’s Auditorium,
Vittal Mallya Road, Richmond Town, Bangalore

வாழ்த்துக்கள்/....

No comments: