தேடுதல் வேட்டை

Monday, November 12, 2007

இளம்பொறியாளர்கள்(Freshers) 2007- உடனடி வாய்ப்புகள்

எங்கே:

Company Name -

IVTL Infoview Technologies (P) Ltd
Headquarters
22/I, II Floor, Sardar Patel Road, Kasturba Nagar, Adyar,Chennai 600 020, INDIA

தொடர்பு:

Tel-

+91-44-24403771 / 24403773


Contact Person is Nithya.

The candidates can walkin directly.

No comments: