தேடுதல் வேட்டை

Friday, October 02, 2009

துபாய் / சைட் எஞ்சினீயர்கள் (DME)

நிறுவனம் - The Kanoo Group Power & Industrial Projects Division

தேவையான தகுதிகள் : Either B.E (2 to 3 years exp) or DME (5 to 7 years exp)

Should be experienced in Fabrication, Welding site Supervision and handle the sub-contractors working at site and co-ordinate with client at site.

Candidates are expected to join immediately.

சம்பளம் - Salary + Benefits according to the knowledge and experience.

மின்னஞ்சல் முகவரி srinivasan.raghavan@kanoo.ae

Reference என்ற இடத்தில் Ramesh Viswanathan, UAE Tamil Sangam என்று போடவும்.

குறிப்பு : தேவை என்றால் நிறுவனம் விசாவையும் ஏற்பாடு செய்து தருகிறது.

http://www.uaetamilsangam.com/jobopening.asp

1 comment:

☀நான் ஆதவன்☀ said...

நன்றி ரவி. நண்பர்களுக்கு அனுப்புகிறேன்