தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, January 19, 2011

சென்னை - J2EE - தேவை

சென்னையில் பணிபுரிய J2EE டெவலப்பர்ஸ் தேவை. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை.

ரெஸ்யூம் அனுப்ப mugil.raja@gmail.com

No comments: