தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, May 02, 2007

(இளம்பொறியாளர்கள்) Freshers - Chennai

Fresher's - இளம்பொறியாளர்களை தேர்ந்தெடுத்து விப்ரோ போன்ற நிறுவனங்களில் ப்ளேஸ் செய்யும் கன்ஸல்டன்ஸி நிறுவனம் 2005 / 2006 / 2007 இளம்பொறியாளர்களை ( BE / MCA / MSC) அழைக்கிறது. இளம்பொறியாளர்கள் தங்களது ரெஸ்யூம் அனுப்பவேண்டிய முகவரி

 

princimba@gmail.com

 

வாழ்த்துக்கள்

 

 

 

 

######################################### THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE. #########################################

No comments: