தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, May 30, 2007

Huawei Technologies - இளம்பொறியாளர்கள்

ஹுவாவே - சீன டெலகாம் நிறுவனம்...இளம்பொறியாளர்களை அழைக்கிறது...

 

தகுதி : B.E/M.E/MCA or MSc Comp Sc from 2007 batch

 

சம்பளம்: 3.51 lpa to 4.21 lpa

 

எங்கே பணி : பெங்களூர்

 

http://www.elitmus.com/HuaweiFresherJobs

 

இந்த இணைய தளத்துக்கு செல்லவும்...தொடர்புக்கு எண் : +91-9880826171

 

 

######################################### THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE. #########################################

No comments: