தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, August 22, 2007

EAMoblie இளம்பொறியாளர்கள் (HYD) - QA

EAMoblie இளம்பொறியாளர்கள் (HYD) - QA

EA Moblie இளம்பொறியாளர்களை டெஸ்டிங் பணிக்கு தேர்வுசெய்கிறது...இந்த நிறுவனம் வளர்ந்துவரும் அருமையானதொரு நிறுவனம்...

பணி பற்றி:

Test pre-release Mobile games to verify functionality, data content, performance, usability/playability and compatibility.
Describe game discrepancies in an orderly and concise method.
Carry out scheduled plans and provide feedback to their supe

எங்கே பணி: Hyderabad / Secunderabad

தொடர்புக்கு: Shilpa

எப்படி அப்ளை செய்வது:

http://jobsearchbeta.naukri.com/mynaukri/mn_newminnernew.php?filename=060707002314


இந்த யூ ஆர் எல் க்ளிக்கி மேல் விவரம் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்...அதனுடன் அங்கேயே அப்ளையும் செய்யலாம்...


#########################################
THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE.
#########################################

No comments: