தேடுதல் வேட்டை

Monday, August 06, 2007

GoDBTech - சென்னை. (இளம்பொறியாளர் வாய்ப்புகள்)

GoDBTech - சென்னை. (இளம்பொறியாளர் வாய்ப்புகள்)

எம்பிடட் டொமைனில் இருக்கும் GoDBTech நிறுவனத்தில் சில இளம்பொறியாளர் வாய்ப்புகள் உள்ளன...சென்னையில் இருக்கும் இளம்பொறியாளர்க்ள் முயற்சி செய்யலாம்...

சம்பளம் : மாதம் 8.5 ஆக இருக்கும்...இளம்பொறியாளர்கள் தங்களது முதல் பணியை துவங்குவதற்கு மிகச்சரியான நிறுவனம்...
இந்த வாய்ப்பை அளித்த 'தமிழி' அவர்களுக்கு நன்றி...
ரெஸ்யூமை ravindran@lge.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்...

மேல்விவரங்களுக்கு http://www.go-db.com/godb_careers.asp என்ற இணைய தளத்தை பார்க்கவும்..

இந்த வாய்ப்பை சென்னையில் உள்ள இளம்பொறியாளர்கள் பயன்படுத்துங்கள்..வாழ்த்துக்கள்...!!!#########################################
THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE.
#########################################

No comments: