தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, May 12, 2010

Freshers - Chennai

சென்னை நிறுவனம் ஒன்றுக்கு 7 இளம்பொறியாளர்கள் தேவை. ஸ்டாட்டப் கம்பெனி என்பதால் சம்பளம் அதிகமாக இருக்காது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்ள

rbgrindia@gmail.com

No comments: