தேடுதல் வேட்டை

Tuesday, May 18, 2010

gfsjobalerts - வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள்

http://gfsjobalerts.blogspot.com

வெங்கி நடத்தும் வேலைவாய்ப்பு இணையம். நிறைய தகவல்கள் இருக்குது. சுட்டி இதோ 

2 comments:

Sankar said...

Thank you Ravi.

Venky said...

Thanks Ravi, If possible give a link informing that this website is specifically for Non professional graduates like BA, BCOM, BBM, BCA & BSC. Mostly for BPO Jobs