தேடுதல் வேட்டை

Monday, December 25, 2006

பெங்களூர் யாகூவில் பல்வகை பணிவாய்ப்புகள்..
பெங்களூரில் இயங்கும் யாகூ நிறுவனத்தில் (க்ளிக்குக) இத்தனை பணி வாய்ப்புகளா என்று வியக்கிறார் ஜிம்...தகவல் தந்த ஐயப்பனுக்கு நன்றி...

No comments: