தேடுதல் வேட்டை

Monday, July 09, 2007

http://www.walkincareers.com/

பல இளம்பொறியாளர் வாய்ப்புகளையும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் வாய்ப்புகளையும் தன்னகத்தே இந்த இணைய தளம் கொண்டுள்ளது...

தகவல் தொழில்நுட்பம், பி.பி.ஓ, கால் செண்டர் என பல வகையிலும் வேலைவாய்ப்புகளை லிஸ்ட் செய்துள்ளார்கள்...

மேலும் கவரிங் லெட்டர் மாதிரிகள், ரெஸ்யூம் மற்றும் இண்டர்வியூ டிப்ஸ் என அசத்துகிறார்கள்...பணி வாய்ப்பு / பணி மாற்றம் தேடும் அனைவரும் கட்டாயம் பார்க்கவேண்டிய தளம் இது..

இணைய தளம் : http://www.walkincareers.com/


வாழ்த்துக்கள் தோழர்களே..


#########################################
THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE.
#########################################

No comments: