தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, July 04, 2007

MCA - இளம்பொறியாளர்கள் : விப்ரோவில் வேலைவாய்ப்பு

MCA - இளம்பொறியாளர்கள் : விப்ரோவில் வேலைவாய்ப்பு

 

விப்ரோ இளம்பொறியாளர்களை தேர்வு செய்கிறது...கீழ்க்கண்ட தகுதிகளை கொடுத்துள்ளார்கள்..

 

60% and above in 10th

60% and above in 12th

60% and above in Graduation

60% and Above in MCA

Candidates with Backlogs are not eligible for the selection process

Candidates should be willing to work anywhere in India 

Candidates will need to sign up an Employment Bond for 15 months

 

ரெஸ்யூம் மின்னஞ்சல் அனுப்பும்போது சப்ஜெக்ட் லைன் இவ்வாறு இருக்கவேண்டும்...

 

Candidate's Full name/ Qualification/ Current Location/ Year of Passing/ Aggregate Percentage/ Candidate mail ID

 

எங்கே அனுப்பவேண்டும்

 

fresher.wiproinfotech@wipro.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவேண்டும்

 

வாழ்த்துக்கள்...!!!

######################################### THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE. #########################################

No comments: