தேடுதல் வேட்டை

Monday, October 08, 2007

சன்ஸ்மார்ட், சென்னை : ரிசப்ஷனிஸ்ட் (பெண்)

SUNSMART சென்னை நிறுவனத்துக்கு ரிசப்ஷனிஸ்ட் தேவைப்படுகிறார். பெண் ஆக இருக்கவேண்டும். ஆங்கிலம் சரளமாக பேசத்தெரிந்திருப்பின் சிறப்பு.

நிறுவனம் பற்றி மேலும் அறிய : http://www.sunsmart.co.in

என்ன பணி:

Attending to telephone calls, internet emails.
Good knowledge of written and spoken english
Must be a graduate and secretarial practice

எப்படி விண்ணப்பிப்பது: rajashree@sunsmart.co.in என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புக..!!!!

வாழ்த்துக்கள்...!!!!

No comments: