தேடுதல் வேட்டை

Friday, November 06, 2009

அன்ராய்டு தெரியுமா ? பெங்களூரில் வேலை

பெங்களூரில் அன்ராய்டு தெரிந்த மொபைல் அப்ளிக்கேஷன் டெவலப்பரை தேடுகிறார்கள். ஆறு மாதம் முன்பிருந்தே நமது வாசகர்களுக்கு சொல்லி வருகிறேன். அண்ட்ராய்டு படிங்க என்று. இப்போ பாருங்க. சரி. ப்ரஷ்ஷ்ர்கள் இனிமேலாவது விழித்துக்கொண்டு அண்ட்ராய்ட் படிங்க.

This mail is in the regards to your resume in Job Portals, I have the below given opening with‚ Product Development Company,If you are interested in the below position and being a good match for you ,Kindly send me your updated resume in Word Format immediately

Please mention your complete Educational & Employment details within your resume

Job Description: android, with 'windows mobile' or 'mobile application' or windows mobile or 'mobile development' or 'mobile developer'

Work Experience: 2 to 13

If interested pls send updated resume to Kavitha@roljobs.com with following details

Total Experience:
Relevant Experience:
Job type :(Permanent/Contract ) :
Your current CTC:
Expected CTC:
Joining time required:

Regards,
Kavitha L Reddy,
Roland & Associates,
E-Mail ID: kavitha@roljobs.com
Number: 08042821616

No comments: