தேடுதல் வேட்டை

Thursday, June 28, 2007

கூகிள் - பெங்களூரு : இளம்பொறியாளர்களை அழைக்கிறது

கூகிள் - பெங்களூரு : இளம்பொறியாளர்களை அழைக்கிறது

கூகிள் நிறுவனத்தின் பெங்களூரு கிளைக்கு இளம்பொறியாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் விதமாக அழைப்பை தந்திருக்கிறது...

தேவையான தகுதிகள்:

BS/MS/PhD in Computer Science or related technical field.
Experience with Unix/Linux or Windows environments, C++, Java, distributed systems, machine learning, information retrieval, TCP/IP and network programming and/or developing large software systems a plus.
Knowledge of Perl, Python, or other scripting languages a plus

இங்கே க்ளிக் செய்து அப்ளை செய்யவும்...

http://www.google.co.in/support/jobs/bin/answer.py?answer=48843


வாழ்த்துக்கள்....!!!
#########################################
THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE.
#########################################

No comments: