தேடுதல் வேட்டை

Tuesday, April 06, 2010

தகவல் தொழில்நுட்ப பணிகள்

பல வகை தகவல் தொழில்நுட்ப பணிகளுக்கான கன்ஸல்டிங் தளம் http://sbsrindu.wordpress.com/ தொழில்முறையாக செய்கிறார்கள். உங்களுக்கு விருப்பமான பணிகளுக்கான அறிவிப்பு இருந்தால் அவர்களை தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

No comments: