தேடுதல் வேட்டை

Monday, April 12, 2010

S/W & QA Engineer Vacancies in RSA security devision of EMC Data Storage Systems, Bangalore

Mail your resume to devanraghav@gmail.com

Position : S/W Engineer

Skills : A minimum of 3 years demonstrating strong coding skills in a Java/J2EE environment preferably working in a Weblogic server-based environment is required.

***
Position : Quality Engineer

Skills : 2 to 3 yrs of experience in manual testing

• Good in testing concepts, process, tools, SDLC etc

***
Position : S/W Engineer

Skills : Should have strong coding skills in either:
  • Java/J2EE environment preferably working in a Weblogic server-based environment
  • Or C# in a Microsoft environment (.NET Technologies) with exposure to multiple Microsoft products
  • Experience with Protocols and Standards (RBAC,SAML,XACML), XML based systems, and Security applications desirable.
***
Position : Sr. S/W Quality Engineer

Skills :
Knowledge of testing strategies with automated tools.
Education Required [min] : Bachelors (Technical)

***
Experience Required: 2-4 Years

Position : Sr SW User Interf Engr

Skills : Lead the user interface design effort for one or more RSA products.
Work closely with Engineering, Product Management, Marketing and other groups within RSA to optimize the user experience for our customers and to make ease of use a product differentiator
***

2 comments:

www.bogy.in said...

தமிழர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

இந்த ஆண்டு உங்கள் வாழ்வில் எல்லையில்லா மகிழ்ச்சியும், நோயற்ற வாழ்வும், குறைவற்ற செல்வமும், நீண்ட ஆயுளும் மற்றும் அனைத்து நலங்களும், வளங்களும் பெற்று வாழ வாழ்த்துகிறோம்.

அன்புடன்
www.bogy.in

www.bogy.in said...

தமிழர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

இந்த ஆண்டு உங்கள் வாழ்வில் எல்லையில்லா மகிழ்ச்சியும், நோயற்ற வாழ்வும், குறைவற்ற செல்வமும், நீண்ட ஆயுளும் மற்றும் அனைத்து நலங்களும், வளங்களும் பெற்று வாழ வாழ்த்துகிறோம்.

அன்புடன்
www.bogy.in