தேடுதல் வேட்டை

Monday, April 19, 2010

துபாய் : ஆட் மேனேஜர், போட்டோகிராபர் மற்றும் கிராபிக் டிசைனர் தேவை

Company Name :
ATLAS Jewellery & Group
All the position English fluent is must
ATLAS Star advertising & Tv production
Graphic Designer
 - The Ideal candidate will be an excellent visual artist who is able to contribute with new ideas and creative concepts. A solid portfolio of previous design work will be essential.

Advertising Manager - A master communicator (oral & written) who can inspire the ads department to produce highly creative ad campaigns, and will be in charge of planning, budgeting, idea generation, admin work and etc.
Jewellery: (ATLAS Jewellery)
1) Senior Sales Manager, 2) Chief Accountant,
3) Indoor Sales Staff - Exp in jewellery-Good in English, Malayalam
 Hospital: (ATLAS Star medical center)
1) General Practitioners, 2) Radiologist, 3) Dermatologist, 4) Anesthetist
5) Specialist in internal medicine
Studio: (ATLAS Studio & Stores)  : 1) Photographers
Send CV To : talent@atlasera.com
with salary expectations for more details view www.atlasera.com


Posted : 12-January-2010

No comments: