தேடுதல் வேட்டை

Thursday, June 07, 2007

ACCENTURE - இளம்பொறியாளர்கள்

ACCENTURE - இளம்பொறியாளர்கள் மற்றும் அனுபவம் (தகவல் தொழில்நுட்ப பணி வாய்ப்புகள்)

அக்ஸென்ஜர் நிறுவனம் இளம்பொறியாளர்கள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது...இளம்பொறியாளர்கள் தங்கள் ரெஸ்யூமை campus.recruitment@accenture.com என்ற முகவரிக்கு தகுந்த சப்ஜெக்ட் லைனுடன் அனுப்பவும்...இது ஒரு ஆப் கேம்பஸாக இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது...

வாழ்த்துக்கள்....#########################################
THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE.
#########################################

No comments: