தேடுதல் வேட்டை

Tuesday, June 19, 2007

அட்வண்ட்நெட் : சென்னை ( தகவல் தொழில்நுட்பம்)

http://www.adventnet.com/careers.html


அட்வண்ட்நெட் சென்னை நிறுவனம் தகவல் தொழில்நுட்ப பணியார்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது...

கீழ்க்கண்ட தகவலை இப்படி படிக்கவும்...எண்/குழு/எத்தனை பணியிடம்/என்ன பணி

01. Netflow Analyzer 1 QA
02. Sales Team 1 Technical Writer
03. Sys Admin 2 System Administrator
04. Sales Team 2 Sales Executive
05. Zoho 1 MTS
06. Eventlog 1 Engineer Trainee
07. ZohoMeeting 1 Engineer Trainee
08. Finance 1 Finance Trainee (Temp)
09. ZohoShow 1 Flash Programmer
10. Support Center 1 QA
11. Zoho CRM 1 Designer
12. ServiceDeskPlus 2 Marketing Analyst
13. ServiceDeskPlus 2 Sales Engineer

மேலதிக தகவல்களை அட்வண்ட்நெட் தளத்திலும் பெறலாம்...ரெஸ்யூம் அனுப்பவேண்டிய முகவரி : resume@adventnet.com

http://www.adventnet.com/careers.html


வாழ்த்துக்கள் !!!!!

#########################################
THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE.
#########################################

No comments: