தேடுதல் வேட்டை

Monday, June 04, 2007

இளம்பொறியாளர் வாய்ப்புகள்

Vault Information Technologies Pvt. Ltd. - இந்த நிறுவனத்தில் இளம்பொறியாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்

பணி பெயர்: Software Engineer/ Software Support

நிறுவனம்: For one of the premium clients of Vault Information Technologies Pvt. Ltd.

அனுபவம்: Fresh Engineers 2006/07 And MCA's 2006/2007.

தேவையான தகுதிகள்: Windows, one programming language, SQL/RDBMS Concepts.

எங்கே பணி: Bangalore

மின்னஞ்சல்: freshers@vcu.in

தொ.பேசி எண்: 080 40230700

முகவரி:

Vault Information Technologies Pvt. Ltd.

SST Chambers 151/17/1, 1st Floor, 36th Cross

5th Block,Jayanagar, Bangalore-560041

Phone: 080 40230700

Mobile:9886887320

######################################### THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE. #########################################

No comments: