தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, June 13, 2007

INTEL BANGALORE - இளம்பொறியாளர்கள் - QUALITY ANALYST

@ INTEL BANGALORE - இளம்பொறியாளர்கள் - QUALITY ANALYST

Intel hiring Freshers as Software Quality Analyst

தகுதி: கல்லூரிப்படிப்பை சமீபத்தில் முடித்தவராக இருக்கவேண்டும்

Education: BE/BTech

அனுபவம்: 0 - 4 years / Freshers
எங்கே பணி: பெங்களூர்

அப்ளை செய்ய: http://corp.naukri.com/mynaukri/mn_newminnernew.php?filename=110607900014

Source: Naukri.com

No comments: