தேடுதல் வேட்டை

Tuesday, February 26, 2008

Admin/Helpdesk Executives மற்றும் Front office Executives உடனே தேவை!

Postion :- Admin/Helpdesk Exe
Salary :- 5.5K to 6.5 K Gross PM ( Regular position, PF,ESI includes)
Exp :- Freshers will be ok , exp can also apply
Place of work :- HCL- ETA Techno Park -Navalur
No.of Vacancy : 4
contact person :- selvi@tero-technology.com
Contact # :9790931448

Postion :- Front office Exe
Salary :- 5.5K to 6.5 K Gross PM ( Regular position, PF,ESI includes)
Exp :- Freshers will be ok , exp can also apply
Place of work :- HCL- ETA Techno Park -Navalur
No.of Vacancy : 2
contact person :- selvi@tero-technology.com
Contact # :9790931448

எங்கள் வலைப்பூவுக்கு விடாமல் வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் தந்து உதவும் சகோதர உள்ளத்துக்கு நன்றி!!!

No comments: