தேடுதல் வேட்டை

Tuesday, April 17, 2007

மஸ்டெக் - இளம்பொறியாளர்கள் (2006)

Opening For 2006 Passouts @ Mastek Ltd..

என்ன பணி: Programming
முழு விவரம்: Recruitment of BE (CS/ IT/ Electronics/ E&TC)/MCA/ M Sc (CS/IT) Candidates (2006 Pass outs)at MASTEK LTD.
பணி: Programmer Trainee

இந்த லிங்கை க்ளிக் செய்யவும்

http://www.zeronewo rld.com /jobs/?p=216#########################################
THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE.
#########################################

No comments: