தேடுதல் வேட்டை

Monday, April 23, 2007

Elect / Mech இளம்பொறியாளர்கள் : AREVA

Elect / Mech இளம்பொறியாளர்கள் : AREVA

எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் மெக்கானிக்கல் பிரிவினருக்கான இந்த ஓப்பனிங் பற்றிய மேல் விவரங்கள் இந்த லிங்கை க்ளிக் செய்தால் கிடைக்கும்..

http://walkin.wordpress.com/2007/04/21/fresh-electrical-mechanical-engineers-areva/

வாழ்த்துக்கள்...

No comments: