தேடுதல் வேட்டை

Sunday, April 08, 2007

இளம்பொறியாளர்கள் / BPO - விப்ரோ

விப்ரோ இளம்பொறியாளர்களை (இந்த ஆண்டு கல்லூரி இறுதியில் இருப்பவர்களை) தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்கிறது...இதன் மேல்விவரங்கள் கீழுள்ள சுட்டியில்...

http://careers.wipro.com/wiprocampus_wase.asp


விப்ரோ பி.பி.ஓ நிறுவனத்தில் இணைய விரும்புபவர்கள் தங்கள் ப்ரொபைலை ரெஜிஸ்டர் செய்ய வேண்டிய இடம்..கீழே...

http://volts.wipro.com/NASApp/com/WiproCareers.jsp?inner=ResumePosting&CompanyCode=WSM&Operation=Career_Others


வாழ்த்துக்கள்...

#########################################
THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE.
#########################################

No comments: