தேடுதல் வேட்டை

Tuesday, April 03, 2007

TCS - இளம்பொறியாளர்கள் - 2006 ( Bsc / BCA / Msc / MCA )

டி.சி.எஸ் நிறுவனம் இளம்பொறியாளார்களை அழைக்கிறது...டி.சி.எஸ் நிறுவனம் பற்றி நான் சொல்லி தெரியவேண்டியதில்லை...இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய கண்ஸல்டிங் நிறுவனம்...அவர்களது இணைய தளத்தில் முழுவிவரம் உள்ளது...

http://www.recruitment.tcs.comஇங்கே சென்று அங்கே உள்ள லிங்கை பாலோ செய்யவும்..

வாழ்த்துக்கள் !!!!!!

#########################################
THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE.
#########################################

No comments: