தேடுதல் வேட்டை

Thursday, February 08, 2007

எல் & டீ கம்பெனியில் 1+ அனுபவமுள்ளவர்களுக்கு வாய்ப்புகள்

L&T Infotech Walkin For Java Developer *New*


L & T மற்றும் பல கம்பெனிகளில் 1+ அனுபவமுள்ளவர்களுக்கு வாய்ப்புகள்

http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,9172.0.htmlInfotech Enterprises Recruits Software Engineer/ Sr. Software Engineer *New*

http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,9174.0.html


Patni Computer Systems Recruits *New*
http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,9176.0.htmlIflex Solutions Walkin on 10th Feb - 1+ year Exp

http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,9171.0.html


HCL Technologies Recruits 1+ Year Exp - SE / SSE
http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,9148.0.html


NEC HCL System Recruits 1 - 3 Years Experienced

http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,9042.0.html


GE Recruits 1+ Year Experienced

http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,9009.0.html


Tech Mahindra Walkin For 1+ Year Exp –
http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,8996.0.htmlCSC India Recruits Mainframe Professional

http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,8995.0.html


Kanbay Software Recruits VisionPlus Developer

http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,8973.0.htmlKanbay Software Recruits VisionPlus Tester
http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,8972.0.html

NEC HCL System Technologies Recruits 2005 & 2006 Passouts

http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,8969.0.html


ReadyTestGo Recruits For Quality :: 1 - 2 Years Experience ::
http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,8961.0.html


EMC Recruits 1 - 6 Years Experienced

http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,8957.0.html


Oracle Recruits 1 - 5 Years Experienced

http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,8933.0.html


Infosys New Opening For Experienced (As appeared in The Hindu)
http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,8928.0.html


Tata Elxsi Recruits 1 - 6 Years Experience

http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,8907.0.html


Syntel India Recruits 1+ year Exp - For Helpdesk

http://www.careerenclave.com/jobs/index.php/topic,8908.0.htmlவாழ்த்துக்கள்.

1 comment:

Anonymous said...

Yes exactly, in some moments I can bruit about that I agree with you, but you may be inasmuch as other options.
to the article there is stationary a question as you did in the downgrade publication of this beg www.google.com/ie?as_q=motors24.ee ?
I noticed the utter you have not used. Or you use the black methods of helping of the resource. I possess a week and do necheg