தேடுதல் வேட்டை

Friday, February 02, 2007

பல்வகை பணிவாய்ப்புகள் ( தகவல் தொழில்நுட்பம்)

தகவல் தொழில் நுட்ப கட்ஸல்டண்ட் பணிவாய்ப்புகளை இங்கே இடுகிறேன்...இந்த பணிவாய்ப்புகள் அனைத்துக்கும் தொடர்புகொள்ளவேண்டிய மின் அஞ்சல் முகவரி princitta@yahoo.com...சப்ஜெக்ட் லைனில் பணி வாய்ப்பு பெயர் / ரெபரல் பெயர் எழுதி அனுபவும்..முதல் பணி வாய்ப்பை எடுத்துக்கொண்டால் WinForms / Thamizmanam என்று எழுதவேண்டும்..


1. Winforms & C# - 3-8yrs Exp

2. Architect - .Net, C# ( 7-11yrs )

3. 3yrs + in .net, c# with video streaming application..

4. 3yrs + C#, DOC mgt, kofax

5. Oracle DBA with RAC experience..( Real time application cluster )- 4- 8yrs

6. Oracle apps Developer-11i & Forms ,Reports with 4-7yrs

7. ASP.NET,C#-----3-8 yrs----10 candidates

8. VB, COM---4+yrs of experience.—5 candidates

9. Java/J2EE---3-7 yrs----10 candidates

10. Project Manager-----Java/Microsoft----8—12 yrs experience----5 candidate

11. Test Manager----7—12 yrs----3 candidates.

வாழ்த்துக்கள்...!!!!!!!!

No comments: