தேடுதல் வேட்டை

Friday, February 16, 2007

பல்வகைப்பணிகள் - தகவல் தொழில்நுட்பம்

பல்வகைப்பணிகள் - பல நிறுவனங்களில் உள்ளன. ஒரு கன்ஸஸ்டன்ஸி நிறுவனத்திலிருந்து வந்துள்ள இந்த பணி வாய்ப்புகளை இங்கே வலையேற்றியுள்ளேன்...

அனைத்து பணிகளுக்கும் srikanth.p@alpconsultants.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தகுதி சீட்டை அனுப்ப சொல்லுங்கள்...

நேரமின்மையால் ஆங்கிலத்தில் அப்படியே போட்டிருக்கேன்...மன்னிக்கவும்..

Adobe Systems Bangalore, Requirements

Engineering Degree with consistent academic performance.
Excellent programming skills in C++
Minimum 1+yrs in Development
Depth in data-structures and Algorithms.
Good Understanding of Product Engineering Principles and Methodologies.
Knowledge of mobile domain is desirable

We work on Adobe products targeted for Mobile Devices and Consumer Electronic Devices. For more details, visit http://www.adobe.com/mobile/

*****************************************************************************
Telcordia
Location: Hyderabad.
Designation: Program Manager.
Position Requirements:

Provide overall Program Management responsibilities inclusive of delivery, implementation, financial and supervisory responsibilities of direct and indirect personnel. The candidate should have 3-5 years experience in a customer support position. The candidate should have a proven track record in managing large complex projects, to ensure flawless execution. Interpersonal, communications, and project/process management skills are required. Candidate is required to be available to travel onsite at the customer premise. Familiarity with the SDS product suite is an absolute requirement.

Responsibilities:
Plan project implementation and lead the project execution ensure delivery on contract commitments, meet customer expectations and ensure
customer satisfaction.
Ensure SDS conformance to contract; monitor project for schedule/cost variances against base-lined WBS.
Track costs against contract, monitor invoicing, monitor and determine percent of completion and adjust EAC as necessary.
Continually monitor Program/Project status from both internal and external perspectives.
Communicate status internally and externally and serve as primary interface to address and resolve customer queries and satisfaction issues through
the SDS organization.
Identify areas of risk and lead the development of mitigation plans with support of the SDS organization.
Shared accountability for deal P&L with market operations.
Work change orders in cooperation with Market Operations

--------------------------------------------------------------------------------

Akamai Inc Bangalore : C++ or Java Networking 2+ )
SSE, SE, Lead, Test engineer, Director, Performance Manager, Sr Manager.

--------------------------------------------------------------------------------


Yahoo! Bangalore : Engineering Manager, Sr Engineering Manager, Director For Search, Product
Manager , Sr. Product Manager, Architects, Principal Engineers
Tech Lead, Sr Tech Lead, SSE and SE ( C++ or Java Any Unix Platforms )
Exp in Data Strutures and Algorithms is must

--------------------------------------------------------------------------------


Google Bangalore : Engineering Manager, Sr Engineering Manager, Director For Search,
Tech Lead, Sr Tech Lead, SSE and SE 1+ ( Only CS with Premier Institutes )
Exp in Data Strutures and Algorithms is must

--------------------------------------------------------------------------------


BEA SYSTEMS : Java Developers and SOA with Middleware Background Exp : 2 to 15 Yrs

--------------------------------------------------------------------------------


Arcot Systems : C++ or Java Developers with Exp in Identity Management or Web Development
Exp in Data Strutures and Algorithms is plus
Positions : Engineering Manager , Test Engineers, SSE and Tech Lead

--------------------------------------------------------------------------------


Amazon IDC : C++ or Java Developers Exp in Data Strutures and Algorithms is plus
Postions : Development Managers, SDE's and Technical Director

--------------------------------------------------------------------------------


I too cater for some of the Start - ups which is mentioned below

--------------------------------------------------------------------------------

Ugenie ( www.ugenie.com ) : C++ or Java Developers Exp in Data Strutures & Algorithms is plus
Postions : Development Managers, SDE's and Technical Director

--------------------------------------------------------------------------------

Intuit ( www.intuit.com ) : C++ and Windows Developers
Postions : SSE in Development and testing, Principal Enginee
Architect

--------------------------------------------------------------------------------

Webmethods ( www.webmethods.com ) : Java, SOA, Middleware and C++ Developers and in
Testing for SSE and Managers

--------------------------------------------------------------------------------

We too cater for Research Labs like IBM IRL , Symantec labs, Google labs and Yahoo labs

--------------------------------------------------------------------------------

Please send me your updated CV with your CTC , Expected CTC and When you can join so that I can revert to you with relevant opportunities matching your profile and skills or you can revert to me for any other furthers concerns for Job Descriptions and or any other Info regards to the same with your Contact Info


Thanks & Regards,
Srikanth. P
RA - Executive Search
Alp Management Consultants Pvt. Ltd.
No:6-3-349, C-2 Block,2nd Floor, Millennium Square,
Nagarjuna Circle, Banjara Hills,
Hyderabad -- 500034,
India.
Tel: 040 64523370,
Email: srikanth.p@alpconsultants.com
Branches: Bangalore, Chennai, Pune, Delhi, Mumbai & New Jersey
www.alpconsultants.com ; www.jobsontemp.com ; www.freshgraduates.

No comments: